Spojte sa s nami:

Trenčianske pálenice zaznamenali rekordné čísla. Darilo sa im

ilustračný obrázok / pixabay.com

Novinky

Trenčianske pálenice zaznamenali rekordné čísla. Darilo sa im

Ostatná výrobná sezóna (01. júl 2018 – 30. jún 2019) v páleniciach bola naozaj úspešná. Hovoria o tom nasledovné čísla: v 58 pestovateľských páleniciach trenčianskeho regiónu bolo vypálených takmer 1 600 000 litrov čistého alkoholu. Príslušná spotrebná daň so zníženou sadzbou z tohto množstva, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, predstavuje 8,6 mil. eur.

Za poslednú ukončenú sezónu bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji vypálené až takmer štvornásobné množstvo alkoholu v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi sezónami.

Pestovatelia najčastejšie pálili jablká a slivky.

Pre pálenice išlo naozaj o úspešnú sezónu

Pre porovnanie uvádzame údaje z predchádzajúcich výrobných období: za výrobné obdobie 01. júla 2017 – 30. júna 2018 bolo v trenčianskych páleniciach vypálených 460 000 litrov čistého alkoholu. Príslušná spotrebná daň so zníženou sadzbou z tohto množstva, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, bola takmer 2,5 mil. eur. Za výrobné obdobie 01. júla 2016 – 30. júna 2017 bolo vypálených 430 000 litrov čistého alkoholu a príslušná spotrebná daň z alkoholu predstavovala 2,3 mil. eur.

Každý, kto si chce dať vypáliť alkohol a teda využiť služby pálenice, by mal ovládať nasledovné informácie: výrobné obdobie v páleniciach sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Za výrobné obdobie sa považuje obdobie, ktoré začína 01. júla bežného roka a končí 30. júna nasledujúceho roka.

V praxi si pestovatelia túto skutočnosť často neuvedomujú, a potom môže nastať situácia, že im hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej dane za prekročenie stanoveného limitu určeného na uplatnenie zníženej sadzby dane.

Odporúčame :  Výrobné obdobie v páleniciach na Slovensku + základné informácie pre pestovateľov, ktorí využijú služby páleníc

V danom výrobnom období si jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (= 86 litrov 50 %-ého alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda 2,70 eur za 1 liter 50 %-ého alkoholu. Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou.

Aj keď si osoba dá vypáliť kvas v jednom výrobnom období vo viacerých páleniciach, množstvá vypáleného alkoholu sa spočítavajú. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Fyzické osoby majú od 01. januára 2019 okrem možnosti dať si vypáliť kvas v pálenici i možnosť vypáliť si kvas súkromne. Súkromné pálenie kvasu však podlieha prísnym zákonným podmienkam a samozrejme, aj v tomto prípade existuje povinnosť z vypáleného liehu podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň z liehu – 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda v prípade 50 %-ého vyrobeného destilátu je to 2,70 eur za 1 liter.

V praxi to znamená, že do troch pracovných dní od začatia výroby liehu, teda odo dňa prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom, súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur.

Súkromný výrobca liehu musí spĺňať viaceré podmienky: vek fyzickej osoby vyšší ako 21 rokov, osoba nebola odsúdená za nepovolenú výrobu liehu, destilát je možné vyrábať najviac v 100-litrovom certifikovanom destilačnom zariadení vo vlastníctve tejto osoby, spracovávať je možné len kvas z vlastnej pestovateľskej činnosti, maximálne množstvo vyrobeného destilátu je stanovené na 25 litrov čistého alkoholu za kalendárny rok.

Táto súkromná osoba musí byť zapísaná v evidencii súkromných výrobcov destilátu. O zaradenie do tejto evidencie musí požiadať súkromný výrobca destilátu príslušný colný úrad. Ešte predtým však musí colný úrad informovať o nadobudnutí destilačného zariadenia, v ktorom bude destilát vyrábať. Túto informáciu je povinný poskytnúť aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Colný úrad Trenčín eviduje aktuálne 1 súkromného výrobcu destilátu, v ďalšom prípade práve prebieha administratívny proces, ktorý je vyššie opísaný. Celkovo je na Slovensku evidovaných zatiaľ 11 súkromných výrobcov destilátu.

Odporúčame :  Colníci varujú: Pestovatelia ovocia pozor! Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici nemožno predávať

 

zdroj: FS SR

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch