Spojte sa s nami:

Upozornenie – povinnosť zapísania konečného užívateľa výhod majú aj iné subjekty ako obchodné spoločnosti

ilustračný obrázok / pixabay.com

Novinky

Upozornenie – povinnosť zapísania konečného užívateľa výhod majú aj iné subjekty ako obchodné spoločnosti

V prvom článku sme sa venovali základným informáciám o konečnom užívateľovi výhod. V tomto článku upozorňujeme, že povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod majú okrem obchodných spoločností aj iné subjekty.

Odporúčame :  Kto je konečný užívateľ výhod a ako sa robí zápis do obchodného registra

Konečného užívateľa výhod zapisujú aj nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

Nadácie 

Zápis konečného užívateľa: Nadácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  Ministerstvu vnútra SR do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona  č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah údajov: V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

Zápis konečného užívateľa: Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné registrovému úradu do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona  č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah údajov: V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Neinvestičné fondy 

Zápis konečného užívateľa: Neinvestičné fondy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  registrovému  úradu  do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona č.  346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah údajov: V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Existujú formuláre na doplnenie vyššie uvedených údajov? 

Špeciálne formuláre na zápis konečného užívateľa neexistujú. Ministerstvo na nich pracuje – https://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii

Zdroj: Často kladené otázky k novému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií

 

Ak potrebujete pomôcť a splniť si  zákonnú povinnosť včas, využite naše služby a kontaktujte nás

 

Zobraziť všetky články od Katarína Kročková


O autorovi 

Katarína Kročková – Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako personalistka, neskôr zastávala post korporátneho právnika. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje niekoľko rokov a poskytuje konzultácie a komplexné riešenia pri implementácii GDPR. Okrem tejto témy sa venuje pracovnému právu, otázkam obchodného registra a mediácii.

V roku 2016 založila spoločnosť KROČKA & PARTNERS, v ktorej spolupracuje s expertami na pracovné právo a online bezpečnosť ochrany osobných údajov. Je spoluautorkou publikácie Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (2018), ktorá slúži personalistom, advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom ako pomôcka v otázkach ukončenia pracovného pomeru. V súčasnosti sa spoluautorsky podieľa na publikácii Judikatúra v oblasti konania obchodných spoločností (predpokladaný termín: jeseň/zima 2019). KONTAKT: www.krockapartners.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch