Spojte sa s nami:

Upozornenie – povinnosť zapísania konečného užívateľa výhod majú aj iné subjekty ako obchodné spoločnosti

ilustračný obrázok / pixabay.com

Novinky

Upozornenie – povinnosť zapísania konečného užívateľa výhod majú aj iné subjekty ako obchodné spoločnosti

V prvom článku sme sa venovali základným informáciám o konečnom užívateľovi výhod. V tomto článku upozorňujeme, že povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod majú okrem obchodných spoločností aj iné subjekty.

Konečného užívateľa výhod zapisujú aj nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

Nadácie 

Zápis konečného užívateľa: Nadácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  Ministerstvu vnútra SR do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona  č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah údajov: V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

Zápis konečného užívateľa: Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné registrovému úradu do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona  č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah údajov: V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Neinvestičné fondy 

Zápis konečného užívateľa: Neinvestičné fondy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  registrovému  úradu  do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona č.  346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah údajov: V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Existujú formuláre na doplnenie vyššie uvedených údajov? 

Špeciálne formuláre na zápis konečného užívateľa neexistujú. Ministerstvo na nich pracuje – https://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii

Zdroj: Často kladené otázky k novému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií

 

Ak potrebujete pomôcť a splniť si  zákonnú povinnosť včas, využite naše služby a kontaktujte nás

 

Zobraziť všetky články od Katarína Kročková


O autorovi 

Katarína Kročková – Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako personalistka, neskôr zastávala post korporátneho právnika. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje niekoľko rokov a poskytuje konzultácie a komplexné riešenia pri implementácii GDPR. Okrem tejto témy sa venuje pracovnému právu, otázkam obchodného registra a mediácii.

V roku 2016 založila spoločnosť KROČKA & PARTNERS, v ktorej spolupracuje s expertami na pracovné právo a online bezpečnosť ochrany osobných údajov. Je spoluautorkou publikácie Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (2018), ktorá slúži personalistom, advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom ako pomôcka v otázkach ukončenia pracovného pomeru. V súčasnosti sa spoluautorsky podieľa na publikácii Judikatúra v oblasti konania obchodných spoločností (predpokladaný termín: jeseň/zima 2019). KONTAKT: www.krockapartners.sk

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:Odporúčame zo sveta ekonomikyOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch