Spojte sa s nami:

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie pre e-shopy. Stiahnuť si ho môžete tu

GDPR

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie pre e-shopy. Stiahnuť si ho môžete tu

4. októbra vydal Úrad na ochranu osobných údajov usmernenie pre prevádzkovateľov e-shopov. Aké povinnosti im vznikajú a čo im UOOU odporúča? Vybrali sme z usmernenia úvod, nižšie v článku si môžete stiahnuť celé znenie usmernenia.  

Máte otázky k téme GDPR? Pridajte sa do diskusného fóra => GDPR – ochrana osobných údajov

Nákup tovarov a služieb sa v súčasnosti uskutočňuje v značnej miere prostredníctvominternetu

Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať ako predaj tovaru alebo služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v prostredí internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej zákazník e-shopu (ďalej len „zákazník“).

Dochádza medzi nimi najčastejšie k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (zmluva uzavretá na diaľku). Súčasťou takejto zmluvy je aj získavanie informácií, vrátane osobných údajov zákazníka.

Vzhľadom na dynamickosť rozvoja informačných technológií je nemožné zohľadniť v tomto metodickom usmernení všetky eventuality, ktoré by mohli vzniknúť pri uplatňovaní Nariadenia prevádzkovateľom e-shopu, preto úrad uvádza nižšie len najbežnejšie prípady.

Vzhľadom na konkrétne podmienky toho-ktorého spracúvania osobných údajov je možné, že prevádzkovateľ e-shopu bude môcť využiť napr. aj iný právny základ alebo iné nastavenia než je nižšie uvedené. Toto metodické usmernenie je len odporúčaním úradu, t. z. že nevylučuje aj iné nastavenie spracúvania osobných údajov za splnenia všetkých Nariadením ustanovených podmienok a povinností.

Úvodom je tiež potrebné zdôrazniť, že na problematiku e-shopov sa vzťahujú aj ďalšie osobitné predpisy, napr. zákon č. 351/2011 Z. z. a zákon č. 22/2004 Z. z., ktoré je potrebné pri prevádzkovaní e-shopov zohľadniť. Tieto predpisy nepatria do vecnej pôsobnosti úradu.

 

Stiahnuť celé znenie v súbore PDF =>> Metodické usmernenie č. 3/2018 Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu z pohľadu ochrany osobných údajov

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii GDPR

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:Odporúčame zo sveta ekonomikyOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch