Spojte sa s nami:

Už stredoškoláci vedia, ako sa správať v súlade s etikou

Novinky

Už stredoškoláci vedia, ako sa správať v súlade s etikou

Žiaci stredných škôl sa už na strednej škole venujú etike v podnikaní. 16 finalistov súťaže Vedieť sa právne rozhodnúť riešilo dilemu neetického správania sa obchodného riaditeľa, ktorý ponižoval ženy i starších ľudí a museli obhájiť svoje názory pred odbornou porotou. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Evanjelickej strednej školy v Liptovskom Mikuláši.

Odporúčame :  JA Slovensko rozhýbalo ekonomické myslenie aj žiakov základných škôl

Súťaže pre stredoškolákov

Až 102 aktívnych stredoškolákov sa zapojilo do 15. ročníka súťaže “Vedieť sa správne rozhodnúť”, ktorej hlavným zámerom je umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na etické problémy vyskytujúce sa aj v slovenskej spoločnosti. V rámci prvého kola súťaže žiaci stredných škôl riešili prípadovú štúdiu zameranú na to, či dať prednosť zachovaniu pracovnej pozície kolegyne a nedostať príjemnú finančnú odmenu, alebo pracovnú pozíciu kolegyne zrušiť a rozdeliť si túto odmenu. Na základe tejto prípadovej štúdie porota rozhodla o šestnástich finalistoch, ktorí riešili dilemu neetického správania sa obchodného riaditeľa.

Odborná porota, ktorej členmi boli zástupcovia spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia brala do úvahy nie len názor študentov, ale aj celkový dojem z prezentácie tímu a úroveň jeho komunikačných zručností. Tohtoročné zadanie však nebolo jednoduché. V súčasnosti sa s nespravodlivým súťažením stretávajú spoločnosti, podnikajúce na Slovensku, pomerne často.

„Vďaka súťaži som prišla na to, že existuje naozaj veľa riešení na jeden problém, že veci sú často iné ako vyzerajú na prvý pohľad a že stále mám rezervy vo svojich komunikačných a prezentačných zručnostiach. Taktiež je veľmi dôležité si rozvrhnúť svoj čas.“, reagovala víťazka súťaže Ivana Dronzeková, Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

 Víťazi súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť 2019:

  1. miesto: Ivana Dronzeková, Ema Pavlíková – Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
  2. miesto: Tereza Horvátová, Miriam Bandíková – Gymnázium, Varšaká 1, Žilina
  3. miesto: Filip Juran, Kristína Bochničková – Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

 

„Program JA Etika v podnikaní má za cieľ rozvíjať správne etické hodnoty a postoje žiakov, nie len tie osobné, ale aj tie, ktoré sa týkajú firiem. Spoločensky zodpovedné podnikanie, etický kódex firmy, či správny postoj voči korupcii nesmú byť len slovami na papieri. Musíme o ich vplyve na chod spoločnosti učiť žiakov už na školách, len tak môžeme budovať uvedomelú a spravodlivú spoločnosť,“ povedal Peter Kalčevský, programový riaditeľ JA Slovensko.

Víťazný tím – Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

Odporúčame :  JA Slovensko: Aj etika v podnikaní je u stredoškolákov veľmi populárna

 


JA Etika v podnikaní

Vzdelávací program je určený pre 1. – 4. ročník stredných škôl a už 17 rokov prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov. Svojím široko koncipovaným obsahom reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania. Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov. Tento vzdelávací program, ktorý realizuje nezisková organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko, je odporúčaný aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2018/2019.

viac na : www.evp.jaslovensko.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch