Spojte sa s nami:

Vzorový pokladničný doklad vo VRP (virtuálna registračná pokladnica)

eKasa

Vzorový pokladničný doklad vo VRP (virtuálna registračná pokladnica)

Dňa 1. apríla 2019 sa virtuálna registračná pokladnica “VRP” zmenila na eKasu. Zmenil sa vzhľad pokladničného dokladu. Na pokladničných dokladoch po novom pribudlo IČO, ID dokladu a OKP. Na doklade už viac nenájdeme ochranný znak “MF” (viď obrázok nižšie).

Odporúčame :  VKLAD a VÝBER v pokladnici (VRP - virtuálna registračná pokladnica)

Vzorový pokladničný doklad 

vzorový doklad

Podľa zákona *) je podnikateľ povinný vystaviť aktuálne platný vzorový pokladničný doklad na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých používateľov, vrátane tých, ktorí pokladnicu používajú v teréne (napr. jarmoky, trhy a pod.). Tento doklad musí byť dobre čitateľný a umiestnený na ľahko prístupnom mieste. Vzorový pokladničný doklad musí mať zvýraznené nasledovné informácie:

  1. Kód pokladnice
  2. Dátum
  3. Čas
  4. Celková suma

Ako vzorový pokladničný doklad nesmiete použiť neplatný doklad, ale len originál platného pokladničného dokladu z vašej virtuálnej registračnej pokladnice “VRP”.

Odporúčam vám, aby ste pokladničný doklad po vytlačení prefotili a až následne zvýraznili požadované údaje. Termopapier z pokladnice reaguje s náplňou zvýrazňovača a následne písmo veľmi rýchlo vybledne – čím sa tak stráca kvalita vzorového dokladu a po čase môže byť veľmi zle čitateľný.

Zákon presne nestanovuje, či má byť pokladničný doklad zväčšený alebo laminovaný. Takisto v zákone nie je uvedená povinnosť označiť pokladničný doklad nadpisom “Vzor” alebo “Vzorový pokladničný doklad” a ani popisom, čo ktorá zvýraznená položka znamená.

*)§  8 ods.5 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odseku 1, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e‑kasa klient.

Odporúčame :  Odosielanie pokladničných dokladov e-mailom - ako na to?
Odporúčame :  VRP: Nahlasovanie polohy prenosnej pokladnice

 

Zobraziť všetky články od Michal Kučera


O autorovi

Michal Kučera – V našej firme KML s.r.o už viac ako 10 rokov navrhujeme pokladničné systémy. Predávame tlačiarne k virtuálnej pokladnici, klasické elektronické registračné pokladnice, ale aj veľké POS systémy.

Záručný a pozáručný servis vybavujeme do 48 hodín. Práca nás baví, napĺňa a hlavne ju robíme s úsmevom. Patríme k najlepším servisom na Slovensku.

Kontakt – www.kml.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii eKasa

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch