Spojte sa s nami:

Živnostníci nedostanú dávku v nezamestnanosti, ani úrazové dávky. Neplatia si na to poistné

Novinky

Živnostníci nedostanú dávku v nezamestnanosti, ani úrazové dávky. Neplatia si na to poistné

Sociálna poisťovňa sa vo svojej praxi často stretáva s prípadmi nespokojných živnostníkov, ktorí sú sklamaní, ak v nepriaznivej životnej situácii zistia, že nemajú nárok na niektoré druhy dávok sociálneho poistenia, napr. na dávku v nezamestnanosti či úrazové dávky.

Sociálna poisťovňa im preto aj touto formou pripomína, že je to preto, že sú zo zákona povinne poistení len na dôchodkové a nemocenské poistenie. Na rozdiel od zamestnávateľov a zamestnancov teda živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) neplatia poistné do fondu poistenia v nezamestnanosti, fondu úrazového poistenia či do fondu garančného poistenia.

Aby boli krytí aj pre takéto nepriaznivé situácie (stratia príjmy zo živnosti a nemajú prácu, alebo sa im pri výkone živnosti stane úraz), je dobré sa poistiť buď na niektorý z balíkov dobrovoľného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v komerčných poisťovniach.

Tým, že živnostníci platia poistné len na svoje dôchodkové a nemocenské poistenie a rezervný fond solidarity, a zároveň väčšina z nich (približne 80 %) ho platí len z minimálnych odvodov, aj nemocenské či dôchodkové dávky sú potom nízke. Ak živnostníci a ostatné SZČO splnia aj ďalšie zákonom stanovené podmienky pre jednotlivé druhy dávok (najmä dostatočné obdobie poistenia, počas ktorého platili včas a v správnej výške) môžu v Sociálnej poisťovni požiadať o tieto druhy dávky:

Z dôchodkového poistenia: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a vyrovnávací príplatok.

Z nemocenského poistenia: nemocenské, ošetrovné a materské.

Priemerný počet SZČO, ktorí odviedli poistné v období január až august 2019, predstavoval približne 190 tisíc, pričom viac ako 152 tisíc z nich platilo poistné len zo sumy rovnej alebo nižšej ako je minimálny vymeriavací základ (ten aktuálne predstavuje výšku 477 eur mesačne, pričom minimálne poistné je pre SZČO stanovené na 158,11 eura).

Odporúčame :  Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch