Spojte sa s nami:

Zmena v bankovom odvode. Nahradí ho nový Rozvojový fond Slovenska

ilustračný obrázok: pixabay.com

Novinky

Zmena v bankovom odvode. Nahradí ho nový Rozvojový fond Slovenska

Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger dnes podpísal s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA) spoločné Memorandum o porozumení. V ňom sú definované kroky, ktoré budú viesť k zrušeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankového odvodu) a vytvoreniu nového Rozvojového fondu Slovenska.

Cieľom Memoranda je poskytnúť základ pre ďalšiu spoluprácu a podporovať vzájomné porozumenie medzi Ministerstvom financií SRSlovenskou bankovou asociáciou. Memorandum je založené na partnerstve a na princípoch vzájomnej výhodnosti, spravodlivosti, poctivosti a na základe vzájomnej dôvery. V memorande vyjadrujú obe strany záujem prispievať k rozvoju ekonomiky a zlepšovaniu finančného zdravia Slovenskej republiky a k stabilite bankového sektora.

„Zrušenie bankového odvodu je významný príspevok vlády k lepšej odolnosti bánk na Slovensku voči krízovým situáciám. Jednej z nich v podobe pandémie čelíme v týchto časoch a je to niečo s čím sme sa doteraz nestretli. Ďalším podstatným dôsledkom dosiahnutej dohody sú rozvojové impulzy. Banky každoročne zvýšia financovanie štátnych infraštruktúrnych projektov o minimálne 500 miliónov eur a poskytnú nové financovanie súkromnému sektoru približne za jednu miliardu eur. Zároveň som rád, že zdroje, ktoré sa nazbierali a boli na účte štátnych finančných aktív sa vo výške jednej miliardy presunú do Rozvojového fondu Slovenska. Znamená to, že jedna miliarda umŕtvených peňazí sa mení na jednu miliardu pre rozvoj našej krajiny. Za týmito peniazmi môžeme vidieť investície do zdravotníctva, ekologických projektov alebo opravy kultúrnych pamiatok,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger.

Doteraz banky ročne platili približne 150 mil. eur v rámci bankového odvodu, avšak prostriedky sa nedali použiť reálne v ekonomike, ale boli vedené na účte štátnych finančných aktív.

Memorandum je dôležité aj z iného pohľadu. Banky sa totiž zaviazali, že stiahnu všetky žaloby, ktoré v minulosti podali v súvislosti s bankovým odvodom.

Prehľad: osobitný odvod bánk

Rok

Prijaté prostriedky

2012

120 306 608,14 €

2013

203 998 727,36 €

2014

153 190 846,30 €

2015

110 289 290,38 €

2016

119 772 091,30 €

2017

127 283 895,12 €

2018

134 177 118,30 €

2019

143 411 403,02 €

2020

148 949 960,73 €

Spolu

1 261 379 940,65 €

 

Odporúčame :  Finančná správa upozorňuje: Pozor na podvodníkov, ktorí si nárokujú na poplatky spojené s colným konaním
Odporúčame :  K tejto kríze pristúpili investori rozumnejšie než k tej minulej

zdroj: MF SR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch