Spojte sa s nami:

Zmeny, ktoré čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020

Novinky

Zmeny, ktoré čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020

Od 1. januára 2020 sa na účely sociálneho poistenia fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov.

Športové kluby a zamestnávanie

Zamestnávatelia (športové kluby) budú od 1. januára 2020 prihlasovať svojich zamestnancov, ktorí s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorili zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako „dohodárov“.

Na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO) zamestnávatelia v kolónke zamestnanec – typ uvedú príslušný kód dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o zamestnanca, ktorý je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku.

Na uvedené fyzické osoby sa vzťahujú všetky ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktoré sa týkajú „dohodárov“, napr. uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie.

Odporúčame :  Živnostníci a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od januára 2020 v nových kalkulačkách

 

zdroj: socpoist

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch