Spojte sa s nami:

Zvyšovaniu finančnej gramotnosti pomôže aj daňová (edukačná) hra “MAJLAND”

ilustračný obrázok / www.majland.sk

Novinky

Zvyšovaniu finančnej gramotnosti pomôže aj daňová (edukačná) hra “MAJLAND”

Finančná správa pripravila edukačnú hru pre žiakov základných škôl. Online hra s názvom MAJLAND jednoduchou a hravou formou vysvetľuje, na čo dane slúžia a prečo je ich platenie dôležité. Finančná správa chce spustením projektu rozšíriť dostupné možnosti, ako si žiaci môžu zlepšiť svoje poznatky v oblasti finančnej gramotnosti. Hra má totiž za cieľ naučiť žiakov, ako funguje daňový mechanizmus a na čo je pre spoločnosť dobrý. 

Nová edukačná hra “MAJLAND”

Finančná správa nasadila na webstránke www.majland.sk hru s daňovou tematikou, ktorá je určená žiakom základných škôl. Komplexnú problematiku daní vysvetľuje jednoduchým a hravým spôsobom. Žiaci získajú prehľad, aké služby je možné občanom poskytovať za zaplatené dane, či ako celej spoločnosti škodia daňové úniky.

POĎ HRAŤ HRU PRÁVE TERAZ

„Otázka posilňovania finančnej gramotnosti na základných školách je pre nás veľmi dôležitá. V rámci zvyšovania povedomia o dôležitosti platenia daní sme preto pre aktuálny školský rok pripravili novinku – vlastnú online hru Majland, v ktorej sa hráč stáva správcom daní, ktorý ich vyberá a ktorý aj rozhoduje o ich efektívnom využití,“ povedala o hre prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová. „Hru môžu využívať aj učitelia pri preberaní témy finančnej gramotnosti priamo na školách,“ doplnila prezidentka finančnej správy.

Hra sa aj napriek štylizovanému historickému prostrediu snaží čo najlepšie odzrkadľovať realitu

Žiaci, ktorí sa do hry zapoja, získajú prehľad o inštitúciách / službách, ktoré sú z daní financované či prečo je daňový systém pre fungovanie krajiny dôležitý.  Hra viaceré životné situácie komunikuje prostredníctvom rôznych herných udalostí. Nie vždy je na prvý pohľad jasné, ktorá možnosť je lepšia ako druhá. Nesprávne rozhodnutie v jednej scéne sa totiž môže odzrkadliť na fungovaní krajiny a živote jej obyvateľov aj podstatne neskôr.

Dôsledky rozhodnutí sa odzrkadľujú na merných ukazovateľoch ako peniaze v štátnej pokladnici, spokojnosť občanov, cena štátu či počet obyvateľov. Hráč rozhodne o tom, akú úroveň šťastia ľudia v krajine dosiahnu, či budú mať zamestnanie, nevzrastie kriminalita, bude dostupná zdravotná starostlivosť a podobne. Presvedčí sa, aký negatívny dopad môžu mať nesprávne rozhodnutia na obyvateľov tejto fiktívnej krajiny.

Finančná správa bude raz mesačne umiestnenie zapojených žiakov vyhodnocovať a najúspešnejšiemu pošle malý darček. 

Edukačná hra MAJLAND je ďalším opatrením, ktorým chce finančná správa prispieť k zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti už u žiakov v základnej škole. Finančná správa však v tomto smere už dlhodobo realizuje viaceré iné aktivity.

V roku 2019 zabezpečila pre desiatky učiteľov škôl bezplatné školenie „Učíme (sa) dane“. Bolo určené pre učiteľov škôl, ktorí sa venujú téme finančnej gramotnosti. Za ostatné dva roky sa príslušníci finančnej správy zúčastnili na 250 vzdelávacích aktivitách pre žiakov materských, základných, stredných, vysokých škôl, detských domovov a verejných podujatiach po celom Slovensku, na ktorých rôznymi formami vysvetľovali prácu finančnej správy, vrátane praktických ukážok.

Spolu s 24 expertmi zo 16 krajín sa zástupcovia finančnej správy podieľali aj na príprave unikátneho webového portálu o daniach s názvom TAXEDU pre užívateľov od 9 do 25 rokov, ktorého obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. Súčasťou portálu je aj priečinok pre učiteľov, v ktorom nájdu materiály, ktoré môžu využiť pri výučbe finančnej gramotnosti.

Všetky tieto aktivity dokazujú, že téme finančnej gramotnosti venujeme patričnú pozornosť uvedomujúc si jej relevanciu.

Odporúčame :  Ministerstvo financií SR: Aby deti poznali hodnotu peňazí je potrebné ich vzdelávať

 

zdroj: FS SR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch