Zásady ochrany osobných údajov / Cookies / GDPR

Prevádzkovateľ webu fyzická osoba Ing. Jozef Sliva, Střední 318/2766448, Moravany Česká republika zapísaná v živnostenskom registri Brno – venkov (ďalej len „Správca), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zaoberá smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov spracováva nižšie vypísané osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovu adresu,
 • komentár,
 • IP adresu.

Správca spracováva tieto osobné údaje len v súlade s nižšie uvedenými účelmi a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov.

 • cookie,
 • komentáre článkov,
 • kontaktný formulár.

Spracovanie osobných údajov je pri bežnom prechádzaní stránok vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a. poskytovateľ softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, spoločnosť Google Czech Republic, s.r.o., so sídlom Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977

b. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyžíva.

Cookies

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies a so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré Správca na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenia ich návštevnosti a za účelom optimalizácie niektorých marketingových aktivít.

V prípade, že nesúhlasite so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača. Ak tak ale urobíte, môžete byť nútený nastavovať niektoré voľby manuálne vždy, keď naše webové stránky navštívite a niektoré funkcie a služby nemusia fungovať.

Čo sú cookies?

Cookie je krátky dátový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do vášho prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o návšteve (napríklad preferovaný jazyk) či ďalšie nastavenia. Tieto cookies v sebe neobsahujú žiadne osobné údaje, osoba užívateľa sa nedá na základe týchto infomrácií identifikovať.

Viac o súboroch cookies

Komentáre článkov

Správca bude v prípade odoslania komentára v článku spracovávať:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • komentár,
 • IP adresu
 1. Meno a priezvisko, e-mailová adresa a komentár budú spracované za účelom identifikácie autora príspevku a vloženia komentára.
 2. IP adresa bude spracovaná za účelom prevencie pred kyberútokmi na server Správcu.
 3. Osobné údaje budú spracované po dobu 5 rokov. IP adresa bude spracovávaná po dobu 6 mesiacov od pridania komentára, pokiaľ súuhlas nepredĺžite.
 4. Súhlad je možné vziať hocikedy späť a to napríklad písomne listom, e-mailom alebo preklikom na odkaz o zrušení odberu v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok vymazanie komentára.
 5. Spracovanie osobných údajov bude vykonávané Správcom. Osobné údaje môže pre Správcu spracovávať i títo spracovatelia.
  a. Poskytovateľ webhostingu, spoločnosť Hostinger International Ltd.Lordou Vironos 61, 6023, Larnaca 7550, Cyprus

Kontaktní formulář

Správca bude v prípade odoslania kontaktného formulára spracovávať vašu e-mailovú adresu a méno zadané do formulára.

 1. E-mailová adresa a meno budú spracované za účelom kontaktovania autora správy vo veci odpovede na jeho otázku.
 2. Súhlad udeľujete na spracovanie po dobu 3 rokov, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.
 3. Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:
  a. Poskytovateľ webhostingu, spoločnosť Hostinger International Ltd.Lordou Vironos 61, 6023, Larnaca 7550, Cyprus
  b. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyžíva.
 4. Súhlas je môžné vziať hocikedy späť a to napríklad písomne listom alebo e-mailom. Späťvzatie bude mať za zásledom zmazanie vašej e-mailovej adresy.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky zbierané osobné údaje sú zašifrované (metódou bcrypt/MD5), administrátorské prístupy sú zabezpečené silnými heslami (20 a viac znakov) a dvojfázovým overením, spojenie so serverom je šifrované cez https certifikát.

Spracovanie osobných údajov a vaše práva

Uvedomte si, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informácie o tom ako vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovávania.
 • na prenositeľnosť a právo na kópiu osobných údajov.
 • požadovať od nád vymazanie týchto osobných údajov – pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov.
 • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ si myslíte, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené a v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.