nedeľa, 16 júna, 2024
HomeSebarozvojAko ovládať reč tela a stať sa majstrom neverbálnej komunikácie?

Ako ovládať reč tela a stať sa majstrom neverbálnej komunikácie?

Schopnosť správne interpretovať a ovládať neverbálnu komunikáciu je v dnešnom svete kľúčová. Vďaka nej môžeme posilniť svoju dôveryhodnosť, zlepšiť prezentačné schopnosti a uľahčiť efektívnu komunikáciu v tíme alebo s klientmi. Na vaše okolie pôsobí len 7% prejavu z rečí, až 55% pôsobenia tvorí výraz vašej tváre, výrazne na okolie vyplýva aj tón hlasu v pomere 38%.

V nasledujúcom článku sa viac dozviete o tom, ako ovládať reč tela a ako využiť prejavy neverbálnej komunikácie vo svoj prospech, pri dosahovaní cieľov, úspešnejšom zoznamovaní, lepšej popularite, moci, prestíže a v neposlednom rade pre kariérny rozvoj.

Význam neverbálnej komunikácie v každodennom živote

Neverbálna komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných interakcií. Bez ohľadu na to, či sme na pracovisku, doma alebo v spoločenských situáciách, naše telo, gestá, výrazy tváre a hlasový tón hrajú dôležitú úlohu pri prenášaní správ a emócií.

V skutočnosti, veľká časť našej komunikácie je neverbálna nevedome, a to často poskytuje ďalšie informácie ľuďom na okolo o tom, čo si naozaj myslíme, preto netreba neverbálnu komunikáciu podceňovať. Podobne, ako napríklad správne oslovenie, je aj reč tela mimoriadne dôležitým prvkom komunikácie.

Veľký význam neverbálnej komunikácie si môžeme ukázať na základe jedného výskumu od Tima Whartona zo Spojených štátoch, ktorý skúmal pohľady ľudí na vizuálnu prezentáciu s použitým kníh, grafov a pomôcok. Je možne vidieť, že zapamätanie prostredníctvom verbálnej komunikácie bolo pre sledovateľov v pomere 10 %. Neverbálne vnemy tvorilo až 90% (zrak, hmat, čuch, chuť a sluch).

Poďme sa teraz  bližšie pozrieť na jednotlivé oblasti neverbálnej komunikácie, s ktorými ste sa už v živote určite stretli.

Reč tela a ruky

Gesta rúk sú dôležitou súčasťou reči tela a neverbálnej komunikácie a môžu vyjadrovať rôzne emócie, postoje a zámery. Schopnosť rozumieť a interpretovať tieto neverbálne signály nám môže pomôcť v lepšom porozumení druhých ľudí a v zlepšení komunikačných schopností. Celý život sa učíme, hlavne na vlastných chybách. Po prečítaní si možno uvedomíte, že ste nevedomky používali nesprávne gestá rúk.

Ako ovládať reč tela - neverbálna komunikácia ruky

Gestá rúk a ich význam

Gestami rúk môžeme našej komunikácii dodať ten správny „drive“. Typické gestá rúk, s ktorými, ste sa už stretli sa možno stretli v živote, si popíšeme bližšie na nasledujúcich odrážkach:

 • Podanie ruky s otvorenou dlaňou, signalizuje otvorenosť, priateľstvo a pripravenosť na kontakt. Je to spôsob, ako vyjadriť dôveru a vytvoriť pozitívny dojem,
 • Pevný stisk je dôležitý, signalizuje sebavedomie. Silný stisk môže pôsobiť sebavedome.
 • Ruky v kapsách, môže signalizovať neistotu, nezáujem. Zároveň môže byť aj výrazom relaxácie alebo pohody.
 • Pohyby rúk pri reči môžu dopĺňať slová, ktoré pomôžu vysvetliť myšlienky alebo posilniť správu.
 • Osoba, ktorá má ruky prekrížené ruky, môže pôsobiť v obrannej pozícii, signalizuje to: defenzívnosť, nezáujem.
 • Poklepávanie prstami môže vyjadrovať netrpezlivosť, nádej alebo úzkosť, v závislosti od kontextu a intenzity poklepávania.
 • Ruky na bokoch bedier, signalizuje sebavedomie a autoritu. Osoba s rukami na bokoch bedier môže pôsobiť dominujúco a sebavedome.
 • Keď niekto prijíma niečo s otvorenými rukami, signalizuje otvorenosť.
 • Odmietanie niečoho pomocou rúk s výrazom nezáujmu alebo znechutenia vyjadruje nesúhlas alebo odpor.

Prečítajte si: Ako na Smart Casual dress code?

Praktické zásady na správne používanie gest rúk

Následne si povieme o vhodných zásadách pre gestá rúk, ktoré vám môžu pomôcť dosahovať rýchlejšie a efektívnejšie ciele v súvislosti s medziľudskými vzťahmi. Určite je vhodne do svojho prejavu zakomponovať gestikuláciu rúk, budete ľahšie zapamätateľný a motivujete viac ostatných do akcie.

Vaše gestá by mali byť v súlade s tým, čo hovoríte. Napríklad, ak hovoríte o niečom pozitívnom, váš výraz tváre a gestá by mali vyjadrovať radosť alebo nadšenie. Ak hovoríte o nesúhlase, vaše gestá by mali byť v súlade s týmto názorom. Je to kľúčové aj pre integritu (hovoríte a konáte, podľa toho čo poviete).

Pri gestách rúk je dôležité zachovať optimálnu mieru. Nadmerné gestikulovanie môže vyvolať dojem neistoty, zatiaľ čo minimálne gestá môžu vyjadrovať nezáujem. Snažte sa byť sebavedomí, ale nie agresívni „tlačenie na pilu“ je vo väčšine prípadov na škodu.

Ako ovládať reč tela

Udržiavanie očného kontaktu pri gestikulovaní môže posilniť význam vašich gest. Očný kontakt signalizuje pozornosť a záujem o komunikáciu. Uistite sa, že váš očný kontakt je príjemný a neprekypuje dominanciou.

Pri komunikácii by mali byť pohyby rúk sústredené na konkrétnu tému alebo myšlienku. Gestá by mali dopĺňať alebo ilustrovať to, o čom hovoríte. Napríklad môžete použiť ruky na naznačenie rozmerov alebo tvaru niečoho, čo opisujete.

Nervózne gestá môžu pôsobiť rušivo alebo neistým dojmom. Ak cítite nervozitu, snažte sa udržať pokojné a kontrolované gestá. Môžete použiť hlboké dýchanie na uvoľnenie napätia.

Sledujte reakcie ľudí, s ktorými komunikujete. Ak zaznamenáte nejednoznačné signály alebo zmätené výrazy tváre, môže to byť indikáciou toho, že vaše gestá nie sú v súlade s tým, čo hovoríte, alebo že komunikácia nie je efektívna. Prispôsobte svoje gestá podľa potreby danej situácie.

Držanie sa týchto zásad vám pomôže dosahovať viac úspechov. Je dôležité byť si vedomý významu gest rúk a snažiť sa o ich súlad s vaším nastavením a zámerom pri komunikácii pri obchodnej alebo bežnej príležitosti.

Významné gestá a výrazy tváre

Významné gestá a výrazy tváre v rámci reči tela sú dôležité pri vyjadrovaní emócií a komunikácii. Tu sú niektoré z nich:

 • Úsmev je univerzálnym symbolom radosti a pozitivity. Ženy často používajú úsmev na vyjadrenie sympatie, priateľstva a prijatia.
 • Mračenie obočia môže signalizovať zúfalstvo, stres alebo nespokojnosť. Tento výraz tváre je často spájaný so závažnými emóciami.
 • Prikývnutie hlavou môže byť prejavom súhlasu a porozumenia. Ľudia môžu často kývať hlavou počas rozhovoru na potvrdenie toho, že sú na vašej strane.
 • Potrasenie hlavou z boku na bok môže byť výrazom nesúhlasu alebo nezhody. Toto gesto signalizuje, že osoba nesúhlasí s tým, čo počuje.
 • Poukazovanie prstom môže byť spôsobom, ako upriamovať pozornosť na konkrétnu vec alebo osobu.
 • Rozšírené oči a otvorená ústa môžu vyjadrovať údiv alebo prekvapenie.
 • Výraz smútku je charakterizovaný padnutými očami, sklamaným výrazom tváre a možno aj slzením.
 • Zlý výraz tváre zahŕňa mračenie obočia, stiahnuté obočie a napätie na tvári.
 • Radostný výraz je spojený s úsmevom, žiarivými očami a jasnosťou na tvári.
 • Ak osoba nezhoduje verbálnu komunikáciu s výrazom tváre, môže to vyvolať zmätok u druhých.
 • Ovisnuté obočie a napätie v tvári môžu indikovať stres alebo úzkosť.
Ako ovládať reč tela - gestá a výrazy tváre

Výraz tváre môže byť veľmi expresívny a dôležitý pri vyjadrovaní emócií a správ. Je dôležité brať do úvahy aj ďalšie neverbálne signály a kontext, aby ste správne interpretované tieto výrazy a gestá.

Prečítajte si: 7 znakov charizmatického človeka – ste to aj Vy?

Čo v reči tela prezrádzajú oči?

Pohľad a reč očí je jedným z najdôležitejších a najúprimnejších aspektov neverbálnej komunikácie. Oči môžu vyjadrovať rôzne emócie, postoje a interpretácie. Vo všeobecnosti si povieme o  niektorých dôležitých aspektoch:

 • Očný kontakt je jedným z najdôležitejších aspektov reči tela očí. Dĺžka a intenzita očného kontaktu môže signalizovať pozornosť, záujem alebo dôveru. Dlhý očný kontakt môže naznačovať sebavedomie a záujem, zatiaľ čo vyhýbanie sa očnému kontaktu môže signalizovať neistotu, nezáujem. V kontexte reči tela a zvádzania je očný kontakt hlavnou zbraňou.
 • Rýchlosť blikania očí môže vyjadrovať nervozitu alebo stres. Žena sa môže cítiť nepohodlne.
 • Veľkosť zreníc sa mení v závislosti od osvetlenia a emócií. Rozšírené zrenice môžu signalizovať záujem alebo vzrušenie, zatiaľ čo zúžené zrenice môžu byť spôsobené strachom alebo nezáujmom.
 • Oči môžu byť odklonené od konkrétnej osoby alebo veci, čo môže signalizovať nezáujem alebo rozptýlenie. Odklonený pohľad môže byť aj spôsobom, ako vyhnúť sa nepohodlnej situácii.
 • Pohyby očí smerom hore, doľava, doprava alebo nadol môžu byť spôsobom, ako osoba premýšľa alebo vyhľadáva informácie. Napríklad, pohľad nahor môže signalizovať, že osoba si spomína na niečo, zatiaľ čo pohyb očí smerom doľava alebo doprava môže signalizovať, že osoba vytvára obraz alebo myšlienku.
 • Úsmev očí môže byť veľmi výrečným spôsobom vyjadrenia radosti a šťastia. Tento druh úsmevu je viditeľný v očiach a často sprevádza úsmev na tvári.

Porozumenie týchto aspektov vám môže pomôcť lepšie čítať emócie druhých ľudí. Ako môžete vidieť, z očí vieme vyčítať veľa o druhej osobe.

Oči sú významné pri komunikácii a sú zároveň „pohľadom do duše“.

Veľká kniha reči tela – Allan a Barbara Peasovci

Reč tela a nohy

Reč nôh je taktiež dôležitým aspektom neverbálnej komunikácie a môže odhaľovať emócie a postoj osoby k danej situácii. Je účinné poznať tieto techniky, prostredníctvom ktorých môžete čítať ľudí naokolo:

 • Smerovanie nôh osoby môže naznačovať, kam je pozornosť alebo záujem zameraný. Ak sú nohy smerované priamo na vás, môže to signalizovať záujem alebo dôveru. Naopak, ak sú nohy otočené preč, môže to indikovať nezáujem.
 • Križovanie nôh môže byť komplexným signálom. Ak si osoba krúti nohu nervózne, to môže indikovať úzkosť alebo nervozitu. Nohy prekrižované na kolenách môžu byť spôsobom, ako signalizovať pohodlie.
 • Prudké pohyby nôh môžu vyjadrovať neistotu, stres alebo náladu. Odkopávanie nôh, trasenie nohami alebo klepanie nôh môžu signalizovať nervozitu alebo netrpezlivosť.
 • Rýchlosť chôdze môže odhaľovať emócie. Rýchla chôdza môže indikovať zlosť alebo náladu, zatiaľ čo pomalá chôdza môže byť spojená so smútkom alebo únavou.
 • Pozície nôh môžu byť otvorené alebo zatvorené. Otvorený postoj s rozkročenými nohami môže signalizovať sebavedomie a otvorenosť, zatiaľ čo postoj so zatvorenými nohami a prekríženými nohami môže vyjadrovať neistotu alebo uzavretosť.
 • Pohyby nôh pri sedení, ako sú zakopávanie sa alebo prekrižovanie nôh, môžu odzrkadľovať pohodlie alebo nepohodlie v danej situácii.

Reč nôh môže byť veľmi expresívnym spôsobom, ako komunikovať emócie. Je dôležité brať do úvahy aj ďalšie neverbálne signály a kontext, aby boli správne interpretované gestá nôh v reálnom čase.

V rámci článku ste sa dozvedeli bližšie o tom ako ovládať reč tela a akými zásadami sa riadiť. Poznatky ohľadom neverbálnych vnemov je efektné a účinne zakomponovať do svojej osobnosti a „dvere“ k novým pracovným príležitostiam a možnostiam sa vám ľahšie otvoria.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here