nedeľa, 14 júla, 2024
HomePodnikanieAko zostaviť podnikateľský plán pre biznis, ktorý zarába?

Ako zostaviť podnikateľský plán pre biznis, ktorý zarába?

Chcete vedieť, ako na začiatku zostaviť jednoduchý a efektívny podnikateľský plán, ktorý vás nasmeruje k vašim cieľom? Potom ste na správnej adrese.

Podnikateľský plán je kľúčovým dokumentom pre každého, kto sa chystá začať vlastný biznis alebo rozvíjať existujúci. Je to akýsi navigačný nástroj, ktorý vám pomôže definovať vašu víziu, ciele a stratégiu pre vašu firmu.

Správne zostavený podnikateľský plán nie je len pre investorov, ale hlavne pre vás samých. Pomáha vám lepšie rozumieť vašej firme a plánovať budúcnosť.

Príprava pred vytvorením podnikateľského plánu

Skôr než sa pustíte do tvorby podnikateľského plánu, je dôležité vykonať dôkladnú prípravu. Táto fáza je zásadná, pretože vám umožní získať lepší prehľad o vašom podnikateľskom prostredí a stanoviť pevné základy pre váš plán. Nebojte sa do tejto fázy investovať váš čas a pristupujte k nej poctivo.

Otázky, v ktorých treba mať jasno

Pred vytvorením plánu je potrebné mať jasnú predstavu o podnikateľskom zámere. Napíšte si tieto otázky na papier, zamyslite sa. Odpovede nemusia prísť hneď, paradoxne skôr prídu mimovoľne, keď ich nebudete čakať. Neponáhľajte sa, uložte si ich do hlavy a premýšľajte nad vaším budúcim biznisom.

Čo chcem trhu priniesť a prečo?

Aký úžitok chcem poskytnúť a komu?

Kto je môj zákazník?

Prečo si vyberie mňa a nie konkurenciu?

A v neposlednom rade – baví ma to? Ak si na túto otázku zodpoviete kladne, šance na úspech sú podstatne vyššie.

Príprava pred tvorbou podnikateľského plánu vám pomôže lepšie pochopiť vaše podnikateľské prostredie. V nasledujúcich častiach článku sa budeme venovať samotnej tvorbe podnikateľského plánu krok za krokom.

Tvorba podnikateľský plán krok po kroku

Vytváranie podnikateľského plánu je proces, ktorý sa skladá z niekoľkých dôležitých krokov. Každý krok má svoje miesto a prispieva k celkovej súdržnosti a úspechu vášho plánu. Tu sú kroky, ktoré budete potrebovať na vytvorenie efektívneho podnikateľského plánu:

1. Stanovenie cieľov

Na začiatku musíte jasne definovať vaše ciele. Sú to cieľové body, ktoré chcete dosiahnuť prostredníctvom svojho podnikania. Mali by byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo obmedzené (SMART). Ciele vám poslúžia ako ukazovatele vášho úspechu a navigačné body vo vašom podnikateľskom pláne.

Príklady stanovených cieľov:

Do troch mesiacov chcem, aby bol projekt schopný pokryť všetky svoje režijné náklady.

Do pol roka chcem, aby projekt generoval mesačný zisk 1000 € / mesačne.

Ciele nemusia súvisieť len s finančnou stránkou, ale môžete si vytýčiť cieľ v objeme produkcie / predaja, napríklad:

Prvý mesiac predám 30 tričiek.

Do konca roka vyrobím 12 skríň.

Vždy si ciele dobre premyslite. Je potrebné, aby boli realistické, no zas nie príliš skromné. Stanovte si cieľ, ktorý môžete v dohľadnej dobe  dosiahnuť. Dosiahnutie cieľa má mapovať váš progres a motivovať k stanoveniu ďalších.

2. Analýza konkurencie a trhového prostredia

Dôkladná analýza konkurencie a trhového prostredia vám pomôže lepšie pochopiť vaše miesto na trhu. Skúmajte konkurenčné firmy, ich silné a slabé stránky, a pokúste sa identifikovať príležitosti a hrozby vo vašom odvetví.

Taktiež analyzujte trendy a zmeny na trhu, ktoré by mohli ovplyvniť váš biznis. Na konci tejto analýzy by ste mali mať zmapovaných konkurentov a jasnú predstavu o tom, v čom budete vy iný.

Konkurenciu nekopírujte, zoberte si z nich to dobré, odstráňte nedostatky a pridajte štipku originality.

3. Stratégie a plán akcií

V tejto fáze si zvolíte stratégie, ktoré vás povedú k dosiahnutiu vašich cieľov. Zvážte, aké marketingové, predajné a operačné stratégie budete implementovať. Plánujte konkrétne kroky a akcie, ktoré budete vykonávať na základe týchto stratégií.

Ako zostaviť podnikateľský plán - infografika pre rozloženie cieľa do konkrétnych krokov

Ciele sú najvyššie a dosahujeme ich pomocou viacerých stratégií. Stratégiu potom plníme prostredníctvom konkrétnych akcií. Nebojte sa rozmeniť na drobné.

Podrobné definovanie Cieľa, Stratégie a Akcií vás bude udržiavať na správnej ceste v každom biznise, či už je to kaderníctvo, internetový obchod, autoservis alebo MLM marketing.

4. Finančný plán a rozpočet

Finančný plán je srdcom vášho podnikateľského plánu. Zahrňuje predpovede príjmov, výdavkov a ziskov na určitý časový horizont. Stanovte si, koľko financií budete potrebovať na spustenie a prevádzkovanie vášho podniku. Vytvorte detailný rozpočet, ktorý zohľadňuje všetky náklady a príjmy.

Plánujte a počítajte poctivo. Dôkladne sa zamyslite nad všetkými nákladmi spojenými s podnikaním, ktoré vás čakajú.

Ako zostaviť podnikateľský plán - tabuľka s nákladmi

Dbajte na čo najpresnejšie spočítanie fixných nákladov, ako odvody, nájom, mzdy, účtovník, internet, mesačné platby za potrebný softvér, a iné služby.

Fixné náklady platíte vždy, bez ohľadu na počet obslúžených zákazníkov, či množstvo predaného tovaru. Do zisku v danom mesiaci sa dostávate až keď zarobíte na tieto náklady. A je možné, že niekedy sa vám to nepodarí. Púšťať sa do podnikania bez finančnej rezervy je mimoriadne riskantné.

5. Marketingový plán a propagácia

Kreatívna časť, kde sa vytváraním vašej značky budujete vzťah so zákazníkom. Nie je to len o peknej vizite a logu. Cieľom marketingu je dostať sa do mysle a pamäte zákazníka, aby najbližšie, keď bude potrebovať danú službu alebo produkt, ste mu vy / vaša značka, napadli ako prví.

V rámci marketingového plánu určíte, ako a za koľko budete propagovať svoj produkt alebo službu. Kláďte dostatočný dôraz na realistický plán marketingových nákladov. Už pri cenotvorbe by ste mali myslieť na to, že každý predaný kus alebo služba so sebou prináša aj náklady na marketing, ktoré sa môžu podľa typu produktu či služby pohybovať od 0,01 € až po 10ky či dokonca 100ky € za 1 predaj.

Príklad:

Za 100 € do PPC reklamy získam 3 klientov a každému predám produkt alebo službu za 330 €.

Vznikne mi tržba 990 €.

Moje produkčné náklady na 1 produkt / službu sú 200 €.

Teda spolu produkčné náklady vo výške 600 €.

Mohlo by sa teda zdať, že som zarobil 390 €, no aby sa predaj uskutočnil, musel som pokryť nie len produkčné, ale aj marketingové náklady.

Skutočný zisk po odrátaní marketingových nákladov je 290 €.

Táto napohľad triviálna logika je niečo, čo začínajúci podnikatelia pri svojich výpočtoch často neberú do úvahy. V uvedenom príklade sme stále v zisku 290 €, no v realite nie sú výnimkou situácie, kedy sa po odrátaní marketingových nákladov za určité obdobie dostane firma na nulu alebo do mínusu.

6. Riadenie rizík a krízový plán

Cesta je kľukatá a komplikácie takmer s istotou nastanú. Myslite na nich už pri tvorbe podnikateľského plán Identifikujte možné hrozby pre váš biznis a vytvorte plán na ich riadenie.

Nie je možné byť pripravený na všetko a s často sa vyskytnú situácie, ktoré je potrebné riešiť inštinktívne a za pomoci improvizácie. Hlavne na začiatku, kým si vytvoríte fungujúci systém, je žiadúce byť flexibilný a vedieť improvizovať

Ak improvizácia nie je vaša silná stránka, o to lepší by mal byť krízový plán.

7. Monitorovanie a hodnotenie plánu

Vytvorenie podnikateľského plánu nie je konečným bodom. Pravidelne monitorujte svoj pokrok a hodnoťte účinnosť vášho plánu. Podnikateľský plán môžete, a mali by ste, postupne dopĺňať, aktualizovať a vylepšovať.

Tieto kroky vám pomôžu vytvoriť komplexný a efektívny podnikateľský plán, ktorý bude slúžiť ako cenný nástroj pre vašu firmu. Pamätajte, že podnikateľský plán nie je statický dokument a preto ho môžete prispôsobovať a aktualizovať podľa potreby.

Vzor vypracovaného podnikateľského plánu

Teraz, keď sme preskúmali všetky dôležité aspekty vytvárania podnikateľského plánu, je na rade názorná ukážka, ako tieto informácie môžu byť implementované do praxe. Na základe týchto princípov sme vytvorili vzor vypracovaného podnikateľského plánu, ktorý nájdete v samostatnom článku o Vypracovaní Podnikateľského Plánu.

Vytváranie podnikateľského plánu, podobne ako podnikanie samotné, nie je jednoduchou úlohou. Je to však kľúčový krok pre úspech podnikania. So zostavovaním podnikateľského plánu, ale aj podnikaním samotným, prajeme veľa úspechov, trpezlivosti a odhodlania.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here