štvrtok, 23 mája, 2024
HomeMarketingČo je multilevel marketing a aké má výhody?

Čo je multilevel marketing a aké má výhody?

V nasledujúcom článok si špecifikujeme bližšie informácie o multilevel marketingu. Článok je rozdelený na kategórie: Výhody MLM, mlm firmy, mlm marketing, mlm systém a pyramídovú schému. Kľúčové pre úspech v MLM je aby ste verili svojim produktom, ktoré predávate a držali sa správnych, čestných a etických zásad.

MLM, alebo multilevel marketing, je obchodný model, kde firmy predávajú svoje produkty alebo služby prostredníctvom nezávislých predajcov. Títo predajcovia sú odmeňovaní nielen za predaj, ale aj za nábor ďalších predajcov, čím vytvárajú hierarchickú štruktúru. Zoznam firiem, ktoré patria do MLM je nasledovný.

Každý predajca má možnosť zarábať nielen zo svojich vlastných predajov, ale aj zo predajov ľudí, ktorých náboroval. V tom je sila a kúzlo MLM. V článku sa dozviete bližšie fungovanie multilevel marketingu, informácie vám uľahčia začiatok podnikania s MLM.

Aké má výhody MLM?

Výhody MLM môžu zahŕňať flexibilitu a možnosť pracovať vlastným tempom. Predajcovia môžu tiež profitovať zo skupiny ľudí, ktorých sami uskutočnia nábor, a tým si budovať svoje vlastné podnikanie. Niektorí ľudia oceňujú sociálny aspekt MLM, pretože môžu budovať vzťahy so svojimi zákazníkmi a kolegami v oblasti predaja. Navyše môžu existovať rôzne odmeny a bonusy pre tých, ktorí dosiahnu určité predajové alebo náborové ciele. Výhodou taktiež je, že pri MLM systéme môžete často pracovať z domu.

Je však dôležité si uvedomiť, že úspech v MLM nie je zaručený a môže byť ťažké dosiahnuť stabilný príjem. Okrem toho by mali byť na „mieste“ obavy týkajúce sa etiky a transparentnosti v niektorých MLM spoločnostiach. Je dôležité dôkladne preskúmať a zanalyzovať konkrétnu spoločnosť a jej plán pred vstupom do MLM podnikania.

TIP: Začiatok podnikania býva často náročný, zjednodušte si ho. Získajte odpoveď na otázku Ako začať podnikať?

Čo je multilevel marketing - zisk z multilevel marketingu.

Fungovanie Multilevel marketingu vo firmách

V MLM firme funguje systém predaja a distribúcie, ktorý sa vyznačuje hierarchickou štruktúrou predajcov. Tu je zhrnutie, aby ste mali prehľad ako to obvykle funguje:

Registrácia a nákup produktov: Osoba, ktorá sa rozhodne stať predajcom v MLM firme, sa zaregistruje a obvykle musí zakúpiť štartovací balíček alebo produktový balíček od spoločnosti.

Predaj produktov: Predajca potom predáva produkty koncovým zákazníkom a zarába provízie z týchto predajov. Môže to byť kozmetika, výživové doplnky, domáce výrobky a podobne.

Nábor nových predajcov: Okrem predaja môže predajca získať príjmy aj tým, že uskutočni nábor nových ľudí do svojho tímu. Noví predajcovia sa stávajú jeho „distribučným tímom„.

Hierarchická štruktúra: Každý nový predajca, ktorý prešiel náborom, sa stáva súčasťou hierarchie. Pôvodný predajca (tiež nazývaný sponzor) získa provízie nielen zo svojich predajov, ale aj zo predajov a aktivít svojich náborových predajcov.

Bonusy a odmeny: Firma môže ponúkať rôzne bonusy, odmeny a stimuly pre tých, ktorí dosiahnu určité úrovne predaja, náboru alebo ďalšie ciele.

Školenie a podpora: MLM firmy po správnosti by mali poskytovať školenie a podporu svojim predajcom, aby im pomohli rozvíjať ich obchody a celkovo ich činnosť.

Marketing v MLM

V nasledujúcej časti si povieme viac o tom akými marketingovými nástrojmi alebo kanálmi, môžeme docieliť aby bolo pre vás MLM podnikanie úspešne. Je to rozsiahla téma, ktorá by sa dala spracovať na viac článkov, tak popis bude v skrátenej podobe pre lepšiu čitateľnosť.

Čo je multilevel marketing - štatistiky a report z multilevel marketingu.

Marketing v MLM zahŕňa rôzne stratégie na propagáciu produktov alebo služieb a nábor nových predajcov do tímu. Bližšie si identifikujeme typické bežné prvky marketingu v MLM, ktoré sú nasledovne:

Formy marketingu v MLM

Osobný predaj

Osobný predaj je kľúčovým aspektom MLM marketingu. Predajcovia predávajú produkty priamo svojim známym, rodine a známym, čím vytvárajú osobné vzťahy so zákazníkmi. Je vhodne si zapísať zoznam všetkých kontaktov na papier, do denníka alebo databázy.

Sieťový marketing

MLM sa často nazýva aj „sieťový marketing„. To znamená, že predajcovia sa sústredia na budovanie siete ľudí, ktorí sú ochotní kupovať produkty a pridávať sa k tímu. Sieť si môžu budovať prostredníctvom sociálnych sieti ako sú napr. Facebook, instagram alebo tiktok.

Sociálne média

V dnešnej dobe sa často využívajú sociálne médiá na propagáciu produktov. Predajcovia môžu vytvárať obsah, zdieľať skúsenosti a osloviť nových zákazníkov alebo potenciálnych predajcov. Pri tvorbe contentu je dobre ovládať psychológiu farieb pre lepšie oslovenie zákazníkov.

Workshopy a prezentácie

Organizovanie workshopov a prezentácií je spôsob, ako osobne komunikovať s ľuďmi a ukázať im produkty alebo príležitosť zapojiť sa do MLM tímu. Je to dôležitá súčasť procesu, tak aby ľudia boli viac motivovaní ísť do tímu a začať podnikať s MLM. Ideálne je zvoliť miesto s dobrou dopravnou polohou a príjemným prostredím.

E-mailový marketing

Posielanie informačných e-mailov alebo newsletterov môže byť užitočné pri udržiavaní kontaktu so zákazníkmi a tímovými členmi. Kľúčové je aby členovia tímu, boli informovaní o každých zmenách. novinkách a mali aktuálny prehľad o situácii s produktami, odmenách a províziách.

Online marketingové nástroje

Používanie online nástrojov ako webové stránky, blogy, a ďalšie online platformy na propagáciu a podporu produktov sú efektívnymi a kľúčovými nástrojmi zabezpečujúce úspech v MLM. Hlavne je zvoliť tu správnu kampaň z vhodným štýlom komunikácie k cieľovým segmentom.

Školenia a podpora tímu

Ak tímoví členovia dosahujú úspech, pridávajú hodnotu celej obchodnej sieti. V záujme každej dôveryhodnej MLM spoločnosti by malo byť, aby podpora a školenia boli v čo najväčšej miere profesionálne.

Úspech v podnikaní je založený na súperení, solojazde a spaľovaní mostov. ÚSPECH v mlm na spolupráci

Mike Davidson

Multilevel marketing ako systém

Väčšina MLM systémov má niektoré spoločné rysy, ktoré môžu byť všeobecne identifikované. Dávajte si pozor, každé správne MLM by malo disponovať týmito rysami. Typickými znakmi MLM systémov sú:

Hierarchická štruktúra: MLM systémy majú často hierarchickú štruktúru s rôznymi úrovňami predajcov. Čím viac ľudí je získaných do tímu a čím viac predajú, tým vyššie stúpajú v rámci tejto štruktúry.

Provízie zo skupiny: Predajcovia získavajú provízie nielen zo svojich vlastných predajov, ale aj zo skupiny predajcov, ktorých získali v určitej časti percenta.

Nábor nových predajcov: Výrazný dôraz je kladený na nábor nových predajcov do tímu, čím sa rozširuje sieť predajcov a vytvára sa väčšia štruktúra spolupracovníkov.

Stabilný príjem zo skupiny: Úspešní predajcovia môžu dosahovať stabilný príjem nielen zo svojich vlastných predajov, ale aj zo skupiny predajcov pod nimi, v tom spočíva hlavná výhoda MLM.

Kompenzačný plán: Určuje, ako sú predajcovia odmeňovaní za svoje predaje a nábory nových predajcov. Predstavuje to aj silný motivačný element pre pokračovanie a cieľavedomosť predajcov.

Odmeny a bonusy: Spoločnosti ponúkajú rôzne odmeny a bonusy pre predajcov, ktorí dosiahnu určité úrovne v predaji, nábore alebo iných cieľoch. Môžu ísť napr. o dovolenku, zľavy, elektroniku, automobil, pobyt na jachte atď.

Multilevel marketing ako systém

Pyramidová schéma

Pyramidová schéma a Multilevel marketing sú dva rôzne koncepty, ktoré môžu byť občas zamieňané. Je dôležite si vždy preveriť konkrétnu spoločnosť, tak aby ste sa nestali obeťou podvodu. Poďme si  vysvetliť obidva koncepty:

MLM (Multilevel Marketing) je legitímny obchodný model, kde predajcovia predávajú produkty alebo služby priamo koncovým zákazníkom a zároveň môžu zarábať provízie zo skupiny predajcov, ktorých verbovali. MLM má hierarchickú štruktúru, kde každý predajca môže zarábať nielen zo svojich vlastných predajov, ale aj zo skupiny, ktorú naverboval.

Pyramidová schéma je nelegitímny podvodný systém, kde ľudia sú odmeňovaní za získavanie nových účastníkov do systému, a nie za reálnu predajnú hodnotu produktov alebo služieb. Táto schéma sa spolieha na neustále získavanie nových členov, aby financovaním účastníkov na vyšších úrovniach umožnila odmeňovanie tých, ktorí sú na nižších úrovniach.

Pre lepšiu ilustráciu sa pyramidová schéma nachádza znázornená na nasledujúcom obrázku.

pyramidová schéma v rámci multi level marketingu.

Dôležité je si uvedomiť, že nie všetky MLM spoločnosti sú pyramidovými schémami, ale niektoré pyramidové schémy sa môžu snažiť kryť tým, že sa prezentujú ako MLM. Pyramidové schémy sú nelegálne v mnohých krajinách, pretože sú považované za neetické a škodlivé pre účastníkov na nižších úrovniach. Pred vstupom do akejkoľvek obchodnej príležitosti je dôležité dôkladne skúmať a analyzovať konkrétne príležitosti, aby sa predišlo možným potenciálnym podvodom.

TIP: Podobným systémom ako Multilevel marketing je aj Affiliate marketing, prečítajte si viac o tom čo je affiliate marketing a ako na ňom zarobiť.

Zhrnutie multilevel marketingu

Dozvedeli ste viac o tom ako funguje Multilevel marketing a máte väčšiu motiváciu vyskúšať aj tento druh podnikania. Buďte vždy opatrní pri voľbe segmentu produktov a firmy. Kľúčové je hlavne presvedčiť ľudí, k tomu vám pomôžu charizmatické a komunikačné zručnosti.

Pri správnom postupe a šťastí vám MLM môže priniesť pasívny príjem v podstate „za žiadnu prácu“ a kto by to nechcel? Nenechajte sa hlavne oklamať veľkými sľubmi a pristupujte k tomu zo začiatku kritický. Myslíte hlavne na to, že kľúčové je mať zo začiatku databázu kontaktov.

Nezabudnite na podnikateľský plán, ktorý vás môže nasmerovať k úspechu pre váš biznis.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here