piatok, 24 mája, 2024
HomeInvestície a financieEkonomické fázy a cykly na finančných trhoch

Ekonomické fázy a cykly na finančných trhoch

Ekonomické fázy a cykly sú kľúčové pre pochopenie a predvídanie pohybov na finančných trhoch, keďže finančné aktíva často reagujú na rôzne fázy ekonomického cyklu. Tradične sa ekonomický cyklus delí na štyri hlavné fázy.

Fáza rastu

Vo fáze rastu pozorujeme vysoký rast HPD, nezamestnanosť je na nízkej úrovni, podnikateľská aktivita je zvýšená a zvyšuje sa aj dôvera spotrebiteľov. Akciové trhy často rastú, keďže rast ziskov podnikov zvyšuje ceny akcií. Rizikové aktíva, ako sú akcie a komodity, majú tendenciu dosahovať dobré výsledky a je to to, do čoho investovať v tomto období.

Fáza vrcholu

Vo fáze vrcholu ekonomika dosahuje svoj „peak“. Rast HDP sa spomaľuje, inflácia môže rásť, na základe čoho centrálne banky môžu zvyšovať úrokové sadzby. Trhy môžu byť volatilné, keďže investori hodnotia, či rast pokračuje alebo či ekonomika vstupuje do fázy spomalenia. Je ťažké rozhodnúť sa, kam investovať peniaze.

Fáza poklesu

Fáza poklesu je charakteristická poklesom HDP, zvyšujúcou sa nezamestnanosťou, poklesom spotreby aj investícií. Akciové trhy môžu klesať, keďže očakávania ziskov sa znižujú. Investori môžu hľadať bezpečnejšie investície, ako sú vládne dlhopisy alebo cenné papiere s pevným výnosom.

Fáza dno

V tejto fáze ekonomika začína opäť rásť, ale zotavenie môže byť pomalé. Nezamestnanosť začína klesať, dôvera sa obnovuje. Akciové trhy môžu začať rásť v predstihu pred zlepšením ekonomických ukazovateľov, keďže trhy sú predstihové indikátory a reagujú na očakávania.

Do čoho investovať?

Ako už naznačujú ekonomické cykly, hospodársky rast nie je priamočiary. Je nevyhnutné spomenúť cyklické aktíva, ktoré rastú a klesajú súčasne s tým, ako sa mení ekonomický cyklus. Takýmto aktívom sú napríklad akcie automobiliek. Cyklické aktíva je vhodné v investičnom portfóliu vyvážiť defenzívnym aktívom. Sú to aktíva, ktoré nie sú citlivé na zmeny na trhu (farmaceutické výrobky, tabak ap.). Existujú ešte aj anticyklické aktíva, čo sú napríklad akcie firiem, ktoré vyrábajú lacnejšie substitúty k drahším tovarom.

Vo fáze rastu investori môžu uprednostňovať akcie a komodity, taktiež investície do cyklických odvetví ako je technológia a spotrebný sektor, ktoré majú prospech z ekonomického rastu. Na začiatku fázy vrcholu investori môžu začať diverzifikovať do defenzívnych aktív alebo aktív, ktoré sú menej citlivé na cyklické zmeny ekonomiky, ako sú zdravotníctvo alebo verejné služby.

Vo fáze poklesu sa investori sa môžu obrátiť k bezpečnejším investíciám, ako sú kvalitné dlhopisy alebo investície do nehnuteľností. Vo fáze dno investori môžu začať hľadať príležitosti v aktívach, ktoré boli počas recesie nadmerne „potrestané“, ako sú akcie alebo určité sektory trhu.

Je dôležité poznamenať, že hoci tieto fázy sa tendenčne opakujú, dĺžka a charakteristika každého cyklu sa môže líšiť a nemusí nasledovať rovnaký vzorec zakaždým. Preto stratégie založené na predpokladoch o ekonomických cykloch vyžadujú opatrnosť a pružnosť. Investori by mali byť pripravení prispôsobiť svoje portfólio na základe meniacich sa ekonomických podmienok a nových informácií.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here