štvrtok, 18 júla, 2024
HomeE-commerce9 tipov ako vybudovať nezabudnuteľnú značku

9 tipov ako vybudovať nezabudnuteľnú značku

Vítame vás pri ďalšom článku. Dnes sa dozviete o 9 tipov, ktoré vám môžu pomôcť vybudovať lepšiu a silnejšiu značku. Budovanie značky je náročný a komplikovaný proces s množstvom premenných. Veríme, že článok vám poskytne ten správny pohľad na túto problematiku a nasmeruje vás tým správnym smerom.  

Pre mnohých zákazníkov je rozhodujúca autentickosť značky, v rámci nej je dôležité byť sami sebou, stáť si za slovami, heslami, mottami, ktoré ako firma môžete komunikovať, robiť to čo hovoríte a priznať si každú chybu, prípadne za zlú informáciu sa rýchlo ospravedlniť. To sú znaky autenticity, skúste ich aplikovať a môžete získať pravidelných zákazníkov alebo návštevníkov, je to v každom z nás vybudovať silnú a autentickú značku, ak k tomu pristupujeme zo srdca. Uvažujete nad rozbehom vlastného podnikania?, v takom prípade informácie o značke môže mať pre vás veľkú hodnotu.

Čo je možne si predstaviť pod pojmom značka?

Značka nie je len logo alebo kombinácia farieb, je v tom viac. Kľúčový je dojem a reputácia, ktorú napadne vašich zákazníkov alebo návštevníkov, keď si spomenú na vašu značku.  Vytvorenie úspešnej značky si vyžaduje čas, odhodlanie, úsilie. Dobrú povesť ako značka získate až po určitej dobe na základe profesionálnej starostlivosti o zákazníkov, rýchlom riešení problémov a prejavením úcty spolu s rešpektom voči zákazníkom. Pri budovaní značky odporúčame byť tvoriví, budujte lepšiu tvorivosť, je to jednoduché.

Pre úspech značky je dôležitá konzistentnosť značky v komunikácii a v skúsenostiach. Zvýšený počet potenciálnych zákazníkov a predaj, ako aj referencie a obhajovanie vašich produktov alebo služieb zo strany zákazníkov, to všetko sú možné výsledky úspešnej stratégie budovania značky, ktorú v rámci budovania brandingu značky nemôžete podceniť. Poďme sa následne bližšie pozrieť v skratke na budovanie brandu, resp. značky.

Zaujímavosť: Vedeli, ste, že podľa jedného prieskumu, až 81% zákazníkov uviedlo, že aby u značky nakupovalo, musí jej dôverovať.

Stratégia budovania brandingu značky

Ak, chcete so značkou uspieť je dôležité zvoliť správne stratégie budovanie brandingu značku. Je dôležité poznamenať, že je to dlhodobá hra, je vhodne k tomu pristupovať ako ku plánu. Jasný smer vašej značky je nutná podmienka pre úspech, mali by ste pri tom zamerať na oblasti ako sú: návrh vášho loga, prítomnosť na sociálnych sieťach a vzhľad a dojem z vašich návrhov. Pre stratégiu budovania značky je dôležite pokryť 5 faktorov, bližšie sa nachádzajú znázornené na nasledujúcej fotke.

9 tipov ako vybudovať nezabudnuteľnú značku - budovanie brandingu značky

9 tipov na vybudovanie nezabudnuteľnej značky

V rámci článku prichádzame k hlavnej časti. Pre nehmotné rozšírenie hodnôt je značka spoločnosti kľúčovým indikátorom. Vybrali sme celkovo 9 overených tipov, ktoré fungovali u iných značkách na tvorbu nášho zoznamu, inšpirujte sa v rámci svojho podnikania a staňte sa populárnejšou a nezabudnuteľnou značkou.

1. Zamerajte sa na konzistenciu značky

V dnešnom svete je dôležité mať konzistentnú značku , takú značku, ktorú si zákazníci, hneď zapamätajú. Zákaznícka pozornosť je veľmi krátka, a ak máte rozpoznateľnú značku tak si ju viete udržať. Zákazníci, ktorí poznajú logo, vizuálny štýl, slogan, víziu vašej spoločnosti majú väčšiu motiváciu nakupovať od vás produkty alebo služby. Pre správnu reputáciu je kľúčová rozpoznateľná značka a pre zákazníkov, pre nich to môže byť záruka, že ich potreby budú splnené.

Zákazníci nemajú radi experimenty s ťažko čítateľnymi alebo neznámymi značkami. Pre vyššiu dôveryhodnosť je vhodne mať rozpoznateľný brand, a to docielite konzistenciou. Taktiež konzistencia vám v dlhodobom horizonte môže priniesť emocionálne prepojenie zákazníka s vašou značkou. Pre konzistenciu sú dôležité: tón a hlas, paleta farieb, logo, snímky fotografii a písma.  Pre paletu farieb je vhodne poznať psychológiu farieb.

9 tipov na vybudovanie nezabudnuteľnej značky - konzistentnosť značky

2. Vytvorte spojenie medzi názvom firmy a položkami, ktoré dodávate

Pre vyjadrenie vášho príbehy, nie sú najlepšie výstižné názvy alebo pútavé obrázky. Dôležité je aby existovalo spojenie medzi názvom vašej firmy a produktmi alebo službami, ktoré dodávate. Aký problém vaše produkty pomôžu vyriešiť zákazníkom? Zodpovedajte si otázky prečo máte firmu, ktorá predáva konkrétny produkt alebo službu? Generovať príjem a zisk je nevyhnutné pre prežitie firmy, ale neprinúti to zákazníkov nakupovať u vás. Je dôležite vykonať sebareflexiu, kde si určite kto ste a prečo predávate, to čo ponúkate? Takto nájdete účel a zmysel, čo sa prejaví vo všetkých vašich podnikateľských aktivitách a sile značky.  

3. Identifikujte, v čom sa odlišujete, ste jedinečný

Pre rozvoj identity značky je dôležité vytvoriť jedinečnú predajnú ponuku, ktorou sa odlíšite od konkurencie, v rámci tejto fázy je vhodne preskúmať vašu konkurenciu.  Pochopte do hĺbky svoju konkurenciu, zistite a identifikujte vlastnosti, s ktorými sa stotožňujete a ktoré vás odlišujú. Na identifikáciu svojej jedinečnosti môžete použiť skvelý nástroj SWOT analýza, ktorého použitie vám uľahčí túto cestu budovania značky.

Pre úspech je dôležité vedieť ako sa jednotlivé produkty u konkrétnych značiek odlišujú. Na zákazníka vplýva každú chvíľu veľa faktorov a v tejto situácii vyhrávajú rozpoznateľne značky. Ak správne nepoznáte svoje produkty, služby alebo seba ako firmu, tak riskujete, že môžete byť neviditeľní, čomu veríme, že sa vyhnete po prečítaní tohto článku.

4. Stanovte si vyhlásenia o poslaní a vízii značky a pravidelne sa ich držte

Ak, chcete správne identifikovať poslanie značky, je vhodné si položiť otázku: Aké sú ciele spoločnosti a ako to prospeje cieľovému trhu? Pri raste firmy a stanovení nových cieľov je niekedy nevyhnutne si toto poslanie zmeniť. Vízia je kľúčová pre dlhodobý úspech značky, identifikuje dlhodobé ciele a zámery. V skratke vízia je misia, vysvetľuje čo chceme s značkou dosiahnuť a ako sa k tomuto stavu môžeme dostať. Vyhlásenie o vízii určuje smer, ktorým chceme ísť, aby sme dosiahli splnenie cieľov.

5. Použité logo do všetkého, čo robíte.

Ak, chcete aby vás ľudia brali vážne, váš prvotný dojem vo forme loga musí byť jasný a zrozumiteľný. Pokiaľ sa zameriavame na značku, tak logá sú viac než len pekný emblém, je kľúčové mu venovať veľkú pozornosť a vyberať si s viac možnosti, až pokiaľ nebude väčšia zhoda. Potrebujete hlavne aby logo bolo dostatočne zapamätateľné, aby ste sa odlíšili od ostatných firiem.  Mnohokrát je logo prvou vecou, ktorú o firme uvidia potenciálni zákazníci. Logo by malo zrkadliť hlavný dôvod fungovania firmy vo vizuálnej forme.

6. Budujte zapamätateľné asociácie značky

Spojenie značky s osobu, položkou, emóciou alebo miestom môže vytvárať v našich mozgoch silné emocionálne spojenie. Je dosť pravdepodobne, že ak, zákazník uvidí v budúcnosti konkrétnu položku, hneď si ju spojí s vašou značkou alebo pri zažívaní konkrétnej emócie si môže zákazník, hneď spomenúť na vašu značku. Budovanie hodnoty značky je efektívne, ak venujete dostatočnú pozornosť asociáciám značky.  Ako osobnosti sme výnimočný, pre každého z nás je význam značky jedinečný, pre úspech je dobre docieliť značku, tak aby symbolizovala mimoriadne špecifické významy v mysliach zákazníkov.

7. Poznajte dôkladne publikum

Marketingový úspech závisí od toho, kto sú vaši zákazníci a ako ich môžete osloviť? Pre väčší úspech je ideálne koncentrovať sa na konkrétnu trhovú skupinu zákazníkov, odporúčame to spraviť ešte pred začiatkom propagácie svojho podnikania. Je to hlavne skupina, ktorá bude rozhodovať o úspechu alebo neúspechu firmy, preto je veľmi dôležite ich poznať, uvedomiť si kto sú presne? Čo robia? A aké problémy im vaše produkty vyriešia?

Po dôkladnom stanovení publika môžete lepšie vytvoriť obsah a zacieliť reklamy so správnou marketingovou správou pre každý segment, keď poznáte svoju cieľovú demografickú skupinu a jej obavy. Je dôležité pochopiť, že rôzne správy majú rôzne účinky na rôzne demografické skupiny, pri plánovaní a na to treba myslieť. Konkrétne zákaznícke segmenty môžete stanoviť na základe charakteristik, ktoré sa nachádzajú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

9 tipov ako vybudovať nezabudnuteľnú značku - publik a jeho charakteristiky.

8. Názor zákazníkov je dôležitý pre rast značky

Je dôležite poznať svoju cieľovú skupinu, ak to neviete, tak ťažko vytvoríte rozpoznateľnú značku, ktorá upúta pozornosť tých správnych ľudí. Vhodne pre úspech v podnikaní je poznať, čo si o vás zákazníci myslia. Vnímanie značky zákazníkmi je kľúčovým faktorom každej marketingovej stratégie. Pri plánovaní a príprave ďalšej marketingovej kampane môžete efektívne profitovať z názorov zákazníkov a správnym spôsobom identifikovať ako zákazníci vnímajú vašu firmu

Pre názor zákazníka sú ideálne spotrebiteľské prieskumy, ktoré môžete posielať e-mailom, napr. po uskutočnení objednávky, môže vám dať veľa hodnotných informácii, s ktorými môžete ďalej v marketingu pracovať. Nebojte sa požiadať aj o negatívnu spätnú väzbu, môže vás exponenciálne posunúť nahor. Buďte otvorení pozitívnej aj negatívnej spätnej väzbe.  

9. Dlhodobé plánovanie je nevyhnutnosťou pre branding značky

Máte skvelé krátkodobé výsledky? No nezhodujú sa s dlhodobým rastom značky? Je dôležite plánovať dlhodobo, takto môžete vytvoriť trvalé značky, je to beh na dlhú trať a vyžaduje veľa úsilia a času. Odporúčame byť aj ostražitý aj pri najnovších trendoch, v dlhodobom horizonte môžu skutočne poškodiť váš dlhodobý plán ohľadom budovania značky. Taktika, ktorá funguje u ostatných, nemusí fungovať u vás a môže byť v nesúlade s vašim dlhodobým plánom.

Branding značky - dlhodobé plánovanie

Tak sme na konci článku, veríme, že informácie v ňom vám pomôžu vybudovať nezabudnuteľnú značku, sledujte nás ďalej, prípadne budeme veľmi vďačný, za každú podporu, buď cez komentár alebo cez zdieľanie. Budeme radi, ak vám informácie pomôžu vytvoriť nezabudnuteľnú značku.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here