štvrtok, 23 mája, 2024

Deep Learning

Čo je to Deep Learning?

Deep Learning je špecifický prístup k strojovému učeniu, ktorý simuluje funkcie ľudského mozgu na spracovanie a interpretáciu komplexných dátových vzorov. Tento prístup využíva umelé neurónové siete, ktoré sú modelované na základe biologických neurónových sietí v mozgu a majú schopnosť učiť sa z veľkého množstva dát bez explicitného programovania.

Deep Learning je schopný analyzovať obrovské množstvo údajov v rôznych formátoch, ako sú obrazy, zvuky, texty a ďalšie, a odvodiť z nich zmysluplné závery a robiť predikcie. Tento prístup je široko využívaný v oblastiach ako rozpoznávanie obrazov, rozpoznávanie reči, analýza textu, predikcia, robotika a mnoho ďalších, a nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach, vrátane zdravotníctva, finančníctva, automobilového priemyslu a informačných technológií.

Ďalšie termíny z IT slovníka

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here