štvrtok, 23 mája, 2024
HomeSlovníkIT slovníkKruskalov algoritmus

Kruskalov algoritmus

Čo je to Kruskalov algoritmus?

Kruskalov algoritmus je metóda na hľadanie minimálnej kostry grafu, čo je podgraf, ktorý je stromom a obsahuje všetky vrcholy pôvodného grafu. Tento algoritmus funguje tak, že postupne pridáva hrany s najmenšou váhou do kostry, pričom sa snaží minimalizovať celkovú váhu kostry a zároveň zabrániť tvorbe cyklov.

Kruskalov algoritmus je typom „greedy“ algoritmu, čo znamená, že pri každom kroku vyberá najmenšiu možnú hranu, ktorá nevytvára cyklus, a pridáva ju do kostry. Tento algoritmus je široko používaný v oblastiach ako sú siete, logistika, telekomunikácie a mnohé ďalšie, kvôli svojej schopnosti efektívne riešiť problémy spojené s minimalizáciou nákladov alebo času pri vytváraní optimálnych sietí alebo trás.

Ďalšie termíny z IT slovníka

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here