štvrtok, 23 mája, 2024

Hadoop

Čo je to Hadoop?

Hadoop je open-source framework určený na distribuované spracovanie veľkých dátových súborov v distribuovanom prostredí počítačových zariadení. Je navrhnutý na efektívne spracovanie a ukladanie obrovského množstva dát pomocou paralelného spracovania na veľkom počte serverov. Hadoop sa skladá z niekoľkých komponentov, vrátane Hadoop Distributed File System (HDFS) na ukladanie dát, a Hadoop MapReduce na paralelné spracovanie dátových úloh.

Tento framework umožňuje organizáciám ukladať, spravovať a analyzovať dáta z rôznych zdrojov, ako sú sociálne siete, senzorové dáta, obchodné transakcie a ďalšie, a získavať z nich zmysluplné poznatky a informácie. Hadoop je široko využívaný v oblastiach ako Big Data analýza, spracovanie údajov v reálnom čase, vyhodnocovanie vzorcov a mnoho ďalších aplikácií, čo ho robí neoceniteľným nástrojom pre organizácie, ktoré sa stretávajú s veľkým objemom dát.

Ďalšie termíny z IT slovníka

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here