nedeľa, 16 júna, 2024
HomeSebarozvojMaslowova pyramída potrieb vysvetlená stručne a výstižne

Maslowova pyramída potrieb vysvetlená stručne a výstižne

Maslowova pyramída potrieb je psychologický model, ktorý opisuje hierarchiu ľudských potrieb. Pyramídu vytvoril americký psychológ Abraham Maslow a skladá sa z piatich úrovní, usporiadaných od základných fyzických potrieb po vyššej úrovni psychologických a sociálnych potrieb. Zoznam potrieb je nasledovný:

  • Fyziologické potreby: Základné potreby na prežitie, ako sú potreby po jedle, pití, spánku a ďalšie fyziologické potreby.
  • Bezpečnosť a ochrana: Potreba cítiť sa bezpečne a zaistene, zahŕňajúce fyzickú bezpečnosť, zdravie, prácu a stabilitu.
  • Sociálne potreby: Túžba po príslušenstve, láske, priateľstve a sociálnej interakcii. Ľudia chcú byť členmi skupiny a nadväzovať vzťahy.
  • Uznanie a ocenenie: Týka sa potreby byť rešpektovaný, ocenený a uznávaný ostatnými. Zahŕňa aj pocit vlastnej hodnoty a úspechu.
  • Sebarealizácia: Najvyššia úroveň, kde jedinec usiluje o dosiahnutie svojho plného potenciálu a sebarealizáciu. Zahŕňa osobný rozvoj, kreativitu, sebapoznanie a plnenie vlastných cieľov.
Maslowova pyramída potrieb - Abraham Maslow a potreby.

Model slúži ako nástroj na analýzu ľudskej motivácie a bol aplikovaný v rôznych oblastiach, vrátane vzdelávania, riadenia a duševného zdravia. Pyramídový model ilustruje, aké potreby sú obvykle považované za prioritné v určitom okamihu ľudského života.

Maslowova hierarchia potrieb v praxi

Maslowovu hierarchiu potrieb si môžeme ukázať na príklade „Igora Hodása“. Igor má manželku, s dvoma deťmi. Pre ich uspokojenie základných potrieb musí Igor platiť účty za byt, energie, jedlo, kúrenie, tak aby rodina nebola hladná a mala kde žiť. To sú všetko najzakladnejšie potreby, bez ktorých by jeho rodina neprežila.

Druhá najzakladanejšia potreba pozostáva z bezpečia a ochrany. Igor túto potrebu musí zabezpečiť stabilným príjmom z práce, platbami za lekárov a napr. aj alarmom v byte. Tretou potrebou sú sociálne potreby, ktorú Igor zabezpečuje láskou k rodine, udržiavaniu vzťahov s priateľmi napr. na pive alebo s neustálym nadväzovaním obchodných a priateľských vzťahov.

Zaujíma vás psychológia ľudí? Prečítajte si: Psychológia farieb a jej využitie v marketingu

Igor pracuje v medzinárodnej firme na výkonnej pozícii, v rámci svojej pozície, chce dosahovať úspechy, získavať pocit uznania od kolegov a zlepšovať si rešpekt medzi ostatnými kolegami, to je ďalšia potreba týkajúca sa uznania a ocenenia. Igor vie, že ak si chce udržať svoju pracovnú pozíciu musí neustále na sebe pracovať na svojom osobnom rozvoji, aby zanechal za sebou svoj „odkaz

Môžete sa motivovať aj 22 citátmi od slávnych osobnosti pre svoj osobný rozvoj.

Buď vykročíte vpred k rastu, alebo sa vrátite o krok späť do bezpečia

Abraham Maslow

Kľúčové zásady z knihy od Maslowa

Následne si popíšeme niekoľko zásad, ktoré bývajú často diskutované v rôznych knihách na tému motivácie, nutne je poznamenať, že majú mnohých odporcov. Následne myšlienky pre maslowovu hierarchiu potrieb boli čerpané z knihy: Maslow, Motivácia a osobnosť. Pre lepšiu prehľadnosť sú myšlienky vyjadrené v odrážkach:

  • Hierarchia potrieb: Pyramída potrieb postupuje hierarchiu piatich úrovní, kde jednotlivci uspokojujú nižšie potreby pred tým, než prejdú k vyšším.
  • Potreba hierarchického postupu: Maslow tvrdí, že ľudia začínajú s uspokojením fyziologických potrieb, ako sú jedlo a bezpečie, a postupujú smerom nahor k vyšším potrebám, ako sú sociálne a emocionálne potreby. Každá úroveň má svoje miesto a dôležitosť.
  • Dôraz na rast a rozvoj: Koncept sebarealizácie zdôrazňuje ľudský potenciál pre rast, vývoj a dosiahnutie vlastného plného potenciálu.
  • Individuálne rozdiely: Maslow uznáva, že každý jedinec je jedinečný a môže prežívať hierarchiu potrieb odlišne.

Ako môžete vidieť Maslowova pyramida potrieb sa dá aplikovať v rôznych sférach podnikania. Motivácia je to najdôležitejšie čo máme a len vďaka nej môžeme dosiahnuť ciele a úspechy.

Získajte 5 spôsobov ako zarábať na internete pre uspokojenie vašich potrieb.

1 COMMENT

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here