piatok, 19 júla, 2024
HomeSebarozvoj7 znakov charizmatického človeka - ste to aj Vy?

7 znakov charizmatického človeka – ste to aj Vy?

V nasledujúcom článku sa budeme venovať veľmi dôležitej téme charizme, zameriame sa na 7 znakov charizmatického človeka. Vo všeobecnosti charizmatickí ľudia majú vysokú emocionálnu inteligenciu, schopnosti a IQ. Máme dobrú správu. Charizma sa dá budovať a zlepšovať, nie je to o tom, že sa „musíte charizmatický narodiť“ ale hlavne o to, že postupne si v živote osvojujete a aplikujete rôzne zásady a techniky, týkajúce sa osobného rozvoja, komunikačných zručností a schopnosti prispôsobiť sa rôznym situáciám.  

Na základe rozvoja sa „automatický“ stávate charizmatickým voči vášmu okoliu. Správne informácie v rámci cesty rozvoja charizmy sa dozviete v nasledujúcom článku. Užite si čítanie článku a vezmite si informácie k srdcu a hlavne ich postupne aplikujte v živote.

Ako môžete mať charizmu? Starajte sa o to, aby sa ostatní cítili lepšIE sami zo seba, než aby sa cítili dobre pri vás.

Dan Reiland  

Čo je charizma?

V tomto texte sa dozviete o tom čo konkrétne charizma znamená a akým pohľadom sa na ňu môžeme pozerať. Charizma sa opisuje ako osobná schopnosť jednotlivca, v rámci ktorej pôsobí na ostatných tak, aby ich priťahoval k sebe a získaval ich podporu. Charizmatické osoby majú schopnosť vzbudzovať pozornosť a potom priťahovať druhých svojim osobným pôvabom, sebaistotou a presvedčivým správaním. Charizmatické správanie sa môže prejavovať vo všetkých oblastiach života, vrátane pracovného prostredia, politiky, vzdelania alebo osobného života.

Môžu existovať určité kultúrne očakávania a stereotypy o tom, ako by mala žena alebo muž prejavovať charizmu, čo môže ovplyvniť ich vnímanie z pohľadu okolia.

Neverbálna komunikácia je v priamej súvislosti s charizmou, ovládnite reč tela v rámci neverbálnej komunikácie.

Na obrázku sa nachádza charizmatický muž, ktorý zaujal kolegyne.

Mužská charizma, vplyv a líderstvo

Charizmatický muž často vyžaruje znaky, ktoré mu pomáhajú pôsobiť príťažlivo a inšpiratívne na ostatných. Poďme si identifikovať sedem znakov charizmatického muža v skratke:

 • Sebaistota: Charizmatický muž zvyčajne vystupuje so silným pocitom sebaistoty. Má jasnú predstavu o sebe, svojich schopnostiach a cieľoch, na základe toho vie o svojej sebareflexii, o svojich silných stránkach, má plány a víziu.
 • Komunikačné zručnosti: Je schopný jasne a presvedčivo vyjadriť svoje myšlienky. Jeho verbálne aj neverbálne komunikácie sú silné a priťahujúce, na základe toho sa nebojí rozprávať príbehy zo svojho života a vie si z nich urobiť aj srandu.
 • Empatia: Charizmatický muž je vnímavý k emóciám a potrebám druhých. Vie počúvať druhých a prejavuje záujem o ostatných.
 • Výrazné vedenie: Charizmatický muž môže byť vodcom, ktorý vie inšpiratívne viesť a motivovať ostatných. Na základe toho má schopnosť priťahovať a zjednocovať ľudí okolo spoločného cieľa.
 • Otvorenosť a autenticita: Charizmatický muž je autentický a nebojí sa riskovať a ukázať svoju pravú osobnosť. S tým súvisí aj to, že je otvorený novým nápadom a skúsenostiam.
 • Optimizmus: Charizmatické osoby často šíria pozitívnu energiu a optimistický pohľad na svet, vzhľadom na to dokážu ostatných motivovať k dosahovaniu cieľov.
 • Charizma v rokovaní: Charizmatický muž má schopnosť zapôsobiť na ostatných svojím správaním, štýlom obliekania a sústavnou prítomnosťou. V rámci týchto znakov sa ľudia k nemu cítia priťahovaní a sú ovplyvnení jeho prítomnosťou. Aplikujte vo svojom štýle oblečenia smart casual dress code a vaša charizma sa zvýši.

Je dôležité si uvedomiť, že charizma je komplexná vlastnosť a jej prejavy sa môžu líšiť v závislosti od situácie a osobnosti jednotlivca. Charizma môže byť tiež prípadne rozvíjaná prostredníctvom osobného rozvoja a komunikačných zručností.

Charizma výrazne súvisí s úspechom pri zoznamovaní zo ženami, spoznajte reč tela a zvádzanie u svojej partnerky/partnera.

Ženská charizma, svedčí o vyspelosti ženy

Na gife sa nachádza šťastná sebavedomá, charizmatická žena.

Charizmatická žena vyžaruje osobitý pôvab a priťahuje pozornosť vzhľadom na to, ako sa správa a komunikuje.  Poďme si identifikovať sedem príkladných znakov charizmatickej ženy, sú tam menšie rozdiely voči mužskej. Príklady znakov sú nasledovne:

 • Sebaistota: Charizmatická žena, reprezentuje silu a nezávislosť, je sebavedomá a má jasnú predstavu o svojich schopnostiach a hodnote, to ma za následok, že vystupuje s istotou a pozitívnym postojom.
 • Príjemná komunikácia: Má schopnosť komunikovať jasne a presvedčivo, čo jej umožňuje efektívne vyjadrovať svoje myšlienky a emócie a pritom počúvať iných.
 • Štýlový prejav: Charizmatická žena môže mať výrazný a štýlový prejav, ktorý ju odlišuje od ostatných. Vie využiť svoj osobný štýl na vyjadrenie individuality a priťahovanie pozornosti.
 • Empatia: Vie prejaviť empatiu a ukázať záujem o životy ľudí okolo seba, s tým súvisí, že ich vyjadrenie empatie môže byť vnímané ako prirodzené a súcitné.
 • Otvorenosť a autenticita: Je otvorená novým nápadom a skúsenostiam, súvisí to s ich autentickosťou a nebojácnosťou ukázať svoju pravú osobnosť.
 • Vedenie a inšpirácia: Môže byť vodkyňou, ktorá dokáže inšpirovať ostatných, čo ma za následok, že je schopná viesť tím či skupinu, spájať kolektív a motivovať ich k dosahovaniu spoločných cieľov.
 • Optimizmus: Charizmatické ženy často šíria pozitívnu energiu a nadhľad, následne svojím optimizmom dokážu povzbudiť ostatných a prispieť k pozitívnej atmosfére.

Rovnako ako u charizmatických mužov platí, že charizma u žien je komplexná vlastnosť, a jednotlivé prejavy sa môžu líšiť v závislosti od osobného štýlu, situácie.

Ako zistíme, či máme alebo nemáme charizmu?

Pre mnohých je charizma „tajomný výraz“ . Niektorí si myslia, že majú charizmu ale opak môže byť pravdou a ďalej môže to byť len arogancia a pýcha z ich strany. Inšpirujte sa slávnymi hercami, politikmi, mentormi, podnikateľmi alebo inými slávnymi osobnosťami pre rozvoj charizmy. V živote to tak funguje, že učíme sa od tých lepších. Charizma sa dá mimochodom odpozorovať na prejavoch jednotlivých osobnosti. Charizmu si môžete postupne nacvičiť v styku s ostatnými ľuďmi.

Odpoveď na otázku mám charizmu? Vám poskytne nasledujúci charizma test, ktorý bol vytvorený na základe jednej štúdiu, ktorá bola v minulosti publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology.  Charizma test je vedecký spôsob, na základe ktorého môžete zistiť, či máte alebo nemáte charizmu. Test je jednoduchý a presný a vytvorili ho výskumníci z Torontskej univerzity. 

Charizma test

Charizma test so šiestymi tvrdeniami poskytuje odpoveď na otázku či máte alebo nemáte charizmu. Podstata spočíva v tom že každé tvrdenie ohodnotíte na bodovej stupnici od 1 do 5 (platí, že čím viac bodov, tým viac s tým súhlasíte a hodí sa to k vám). Test vám pomôže identifikovať vaše charizmatické schopnosti.

Charizma test - otázky
Test charizmy – Ohodnoťte sa na škále 1 – 5 a súčet vydeľte číslom 6, Získali ste skóre vyššie, ako 3,7? Blahoželáme, ste charizmatickejší ako väčšina!

Ako test vyhodnotiť? Spočítajte všetky body (vaše hodnotenia jednotlivých otázok na stupnici 1-5). Tento súčet následne vydeľte číslom 6, získate priemerne skóre. Platí, že ak je vyššie ako 3,7, tak podľa vedcov máte v podstate väčšiu charizmu ako priemerný človek.

V rámci článku ste sa mohli dozvedieť o charizme, zistili ste ako si môžete charizmu ďalej otestovať. Je to jedna s kľúčových schopnosti, ktoré vám pomôžu v živote uspieť, rozvíjajte ju a nové príležitosti v živote bude prichádzať vo veľkom. Veríme, že sa inšpirujete 7 znakmi charizmatického človeka.

Namotivujte sa 22 citátmi, ktoré zmenia váš život pre váš lepší život a rozvoj charizmy.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here