nedeľa, 16 júna, 2024
HomeSebarozvojAko na správne oslovenie v komunikácii?

Ako na správne oslovenie v komunikácii?

Oslovenie sa môže mnohým zdať ako jednoduchá záležitosť, nie je to však úplne pravda. Správne oslovenie má určité špecifiká a pravidlá, ktoré keď ovládnete, môžete všade stáť rešpektovanou osobou. Ak to myslíte s budovaním pozitívneho prvého dojmu a rešpektu vážne, správne oslovenie v komunikácii je kľúčové pre začiatok úspešných obchodných, či bežných medziľudských vzťahov.

V článku sa dozviete ako správne oslovovať druhú stranu v liste, ako oslovovať slečna / pani a vo všeobecnosti akými správnymi spôsobmi začať komunikáciu s druhou stranou. V rámci článku sa nachádza ako bonus aj kapitola zameraná na oslovovanie žien v rámci zoznamovania.

Prvý dojem pri oslovení v komunikácii je len jeden

Správne oslovovanie v komunikácii, bez ohľadu na to, či ide o písomnú alebo ústnu komunikáciu, je dôležité pre vytvorenie pozitívneho vzťahu s druhými ľuďmi. Vaším cieľom by malo byť, aby druhá strana mala pozitívny prvý dojem. Tvorba prvého dojmu trvá od 3 do 10 sekúnd, správnym oslovením, môžete vytvoriť skvelý a inšpirujúci prvý dojem

Odporúčané zásady pre správne oslovene v komunikácii

V rámci nasledujúcich odsekoch si identifikujeme vhodne zásady, ktorými je vhodne sa inšpirovať pre úspešné oslovenie v komunikácii. Odporúčané zásady sú nasledovne:

 • Použitie titulov a mien: V písomnej komunikácii, ako sú e-maily, listy alebo správy, je dôležité použiť tituly a mená na oslovovanie druhých. Tituly ako „Vážený/á“ alebo „Pán/Pani inžinier/ inžinierka“ sú vhodné pre formálnu komunikáciu. Ak poznáte meno osoby, použite ho, každému znie jeho/jej meno príjemné. Pre osobnejšiu komunikáciu môžete použiť priateľské oslovenia.
 • Úcta a zdvorilosť: Vždy komunikujte s úctou a zdvorilosťou. Používanie zdvorilých slov a oslovení ukazuje, že rešpektujete druhých a ich názory. Každý človek chce byť rešpektovaný.
 • Prispôsobte sa situácii: Správne oslovovanie závisí od kontextu a situácie. V profesionálnom prostredí by malo oslovenie znieť viac formálne, zatiaľ čo v neformálnom alebo osobnom prostredí môžete byť uvoľnenejší.
 • Udržujte konzistenciu: Ak začnete komunikáciu s určitým spôsobom oslovovania, snažte sa udržiavať túto konzistenciu po celú dobu komunikácie. Pre vás to vytvára profesionálnosť, jasnosť a jednotnosť vo vašej komunikácii a zanecháva to pozitívny dojem.
 • Vyhýbajte sa hrubým alebo urážlivým osloveniam: Nikdy nepoužívajte hrubé alebo urážlivé oslovenie. To môže narušiť a poškodiť vzťahy a spôsobiť nevyžiadané konflikty. Je to veľmi neúctivé voči druhej strane.
 • Poďakovanie a záver: Vždy ukončite komunikáciu s poďakovaním a záverom, ako napríklad „Ďakujem“ alebo „S pozdravom.“ Ukazujte úctu a ukončuje komunikáciu zdvorilým spôsobom, zanechajte pozitívny dojem v očiach druhej osoby.
správne oslovenie v komunikácii

 

Prvý dojem je len jeden

Správne oslovovanie v komunikácii je kľúčom k úspešnej a efektívnej interakcii s inými ľuďmi. Úcta, zdvorilosť a správna forma vo voľbe oslovenia sú dôležité pre vytvorenie a zachovanie pozitívnych vzťahov. Pozitívne oslovenie je kľúčové pre optimálny začiatok vašej komunikačnej cesty v rámci budovania obchodných a medziľudských vzťahov.

Správny dress code vám môže pomôcť so správnym oslovením, ak oslovenie prebieha v reálne čase a naživo. Spravte vaše oslovenie „nezabudnuteľné“ a zanechajte príjemný prvý dojem.

Prečítajte si náš článok, ktorý sa venuje Smart Casual dress code a konkrétnym tipom, ako tento štýl aplikovať do dennej praxe.

Ako na správne oslovenie v liste?

V nasledujúcej časti si viac povieme o tom ako správne osloviť druhú stranu v liste. Táto forma komunikácie je profesionálna, vyžaduje zachovať istý druh etikety, vznešenosti a slušnosti. V písomnej komunikácii je dôležité rešpektovať konvencie a kultúrne očakávania v oblasti oslovovania, aby ste dosiahli úctu a pozornosť vašich prijímateľov. Oslovenie by malo byť zdvorilé, primerané k situácii a vzťahu medzi vami a prijímateľom.

správne oslovenie v písomnej komunikácii

Odporúčania pre oslovovanie v liste

Odporúčaniami pre oslovenie v liste je vhodne sa nimi riadiť a držať sa ich pre zachovanie správneho dojmu v rámci oslovenia v liste. Poďme sa bližšie pozrieť na odporúčania pri oslovovaní v liste.

 • Oslovte prijímateľa názvom a titulom: Ak viete, aký titul má prijímateľ (napríklad „pán docent“ alebo „páni inžinierka„), použite ho pred menom. Ak nie, môžete použiť neutrálny titul „Vážený/á„, čo je univerzálny spôsob oslovovania.
 • Meno a priezvisko: Potom použite meno a priezvisko prijímateľa. Ak poznáte osobu bližšie a vaša komunikácia je priateľskejšia, môžete použiť aj oslovenie len na základe mena.
 • Správny formát: V slovenskej písomnej komunikácii sa tituly, je vhodné ich uviesť pred menom a priezviskom a píšu sa s veľkými písmenami (napr. „Vážený Pán Ing. Peter Novotný„).
 • Záver správy: Na konci listu je dôležité použiť vhodné záverečné slova, ako napríklad „S pozdravom“ alebo „S úctou“. Tieto záverečné slova signalizujú váš vzťah k prijímateľovi a zanechávajú pozitívny dojem z listu.
 • Dôslednosť: Ak ste začali list oslovením „Vážený Pán„, pokračujte vo všetkej komunikácii týmto oslovovaním.
 • Upresnenia: Ak chcete byť ešte konkrétnejší alebo osobnejší, môžete pridať ďalšie informácie alebo oslovenia, napríklad „Vážená pani učiteľka“ alebo „Milý priateľu„.

Oslovenie slečna alebo pani

V nasledujúcej časti si viac povieme o tom, ako správne oslovovať dámy. V rámci oslovenia žien máme na výber primárne dve možnosti a to sú: slečna“ a „pani“. Mladé dievčatá a slobodné ženy (do určitého veku) oslovujeme „slečna“ a vydaté a staršie ženy „pani“. Na oslovenie majú veľký vplyv ďalšie faktory ako je aktuálna situácia, bontón alebo spoločenské konvencie.

Môžeme si to ukázať na príklade budúcej matky v pôrodniciach, kde je odporúčané oslovovať ženy bez ohľadu na vek „pani“, aj keď nie sú vydaté. Celkovo je spoločenský vhodnejšie oslovovať ženu „pani“ od určitého veku.

Pri oslovení ženy, ktorá disponuje vysokoškolským titulom, používame oslovenie „pani“ bez ohľadu na jej rodinný stav. Napr. pani profesorka, pani docentka, pani inžinierka, pani bakalárka. Chybou je oslovenie „slečna inžinierka“. Dôležite je dať si pozor ak žena ma magisterský titul. Pani Magistra je chyba. V takomto prípade sa žena oslovuje pani Magisterka.

V Angličtine existuje možnosť ako v rámci písomnej komunikácie nepoužívať Miss (slečna) alebo Mrs (pani).

Máju tam alternatívu a to neutrálne slovo Ms, prezrádza to len toľko, že ide o ženské pohlavie, nehovorí to nič o veku alebo stave.

Zaujímavosť o oslovení žien v angličtine

Ako môžete vidieť, oslovenie „pani“ si žiada mať správny odhad na konkrétnu dámu, ale aj ovládať určite konvencie a všeobecne platné zásady, ktoré sme si identifikovali v predchádzajúcich odsekoch. Väčšinu žien oslovenie pani poteší a vylepší deň.

TIP: Chcete ženu osvojiť pri jej narodeninách, použite vtipné a originálne priania k narodeninám.

Ako osloviť ženu v rámci zoznamovania (BONUS)

V rámci zoznamovania zo ženami je účinne a efektívne reagovať na konkrétnu, aktuálnu situáciu alebo prostredie a pripraviť si otázky, ktoré použijeme. Je vhodne začať „všimol som si, že máte tričko, aké som minule kupoval jednej známej. Ako ste s tričkom spokojná?“ alebo „Prosím vás pani. Vybil sa mi mobil, môžete mi prosím vás povedať koľko je hodín“ alebo „Pani, všimol som si, že kupujete, takú istú knihu ako som kúpil ja nedávno. Čím vás najviac upútala? “. Vždy sa dá nájsť tému rozhovoru, ktorá sa dá použiť v rámci konverzácie, kľúčové je pýtať sa otvorené otázky: kde? kedy? ako? prečo?

Čím viac žien oslovíte, tým to bude „jednoduchšie“ a „pôjde to samo“, je to hlavne o tréningu, skúsenostiach a sebavedomí. Určite bude veľa odmietnutí, my chlapi to poznáme, ale prídu prijatia, ak vytrváte.  Kľúčové je hlavne nemať strach, lebo ženy to vycítia a „strach“ ich ľahko odradí od vás. Je kľúčové to brať ako hru, ak to myslíte vážne zo zoznamovaním vo „veľkom

Chcete sa dozvedieť viac o oslovovaní či zvádzaní?

Prečítajte si: Reč tela a zvádzanie – kedy po vás naozaj ide?

správne oslovenie v komunikácii pri spoznávaní

Zhrnutie problematiky oslovenia v komunikácii

V rámci článku ste sa mohli dozvedieť o tom ako efektívnejšie môžete osloviť druhú stranu formálne alebo neformálne. Ak sa budete držať zásad uvedených v článku, či už v rámci písomnej komunikácie (list) alebo osobnej komunikácie, tak úspešnosť obchodných a medziľudských vzťahov sa pre vás môže exponenciálne zvýšiť. Pamätajte prvé slová v rámci oslovenia môžu veľa vypovedať o vašej osobnosti pre druhú stranu.

TIP: S oslovením v komunikácii úzko súvisí neverbálna komunikácia. Chcete sa viac dozvedieť o tejto téme Ako ovládať reč tela a stať sa majstrom neverbálnej komunikácie?.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here