nedeľa, 14 júla, 2024
HomeZamestnanie5 zásad pre motivačný list, ktorý vás dostane na pohovor + vzor

5 zásad pre motivačný list, ktorý vás dostane na pohovor + vzor

Zaujímavý motivačný list môže byť rozhodujúci faktor, ktorý oddelí vás a ostatných uchádzačov. V tomto článku si identifikujeme 5 dôležitých zásad, ktorých by ste sa mali držať pri písaní motivačného listu. Mnohí kandidáti na pracovné pozície, neposielajú motivačný životopis. Pre mnohé firme to môže byť vzácne a pre vás veľmi silná stránka. Inšpirujete sa našimi zásadami a svoju vysnívanú prácu môžete získať rýchlo.

Motivačný list je dokument, ktorý slúži na prezentáciu vašej kvalifikácií a minulých pracovných skúsenosti, zručností a čitateľovi predstavuje vašu motiváciu a záujem o danú pozíciu.  Odporúčame dodržiavať 1 A4 stranu motivačného listu, ideálne je ho rozdeliť na niekoľko odsekov. Kľúčové je si zodpovedať  na otázku „Prečo by si mali vybrať mňa? “ a pripraviť si argumenty.  Držte sa štruktúru, ale nezabúdajte byť osobitným a originálnym.

ako napísať motivačný list

Začnite oslovením a získajte pozornosť čitateľa

V prvom odseku stručne predstavte seba a uveďte, o akú pozíciu sa zaujímate. Získajte pozornosť firmy a uveďte, čo vás viedlo k napísaniu motivačného listu. Môžete uviesť, kde sa daná pracovná ponuka nachádzala a čo vás konkrétne na danej pracovnej ponuke najviac zaujalo. Používajte formulku „Vážený pán/ vážená pani“. Vaše meno, adresa, PSČ by sa mala nachádzať na vrchu motivačného listu.

Inšpirujte sa témou Ako na správne oslovenie v komunikácii a získajte pozornosť hneď na začiatku.

Povedzte o svojich skúsenostiach v profesijnej oblasti

Ďalej  sa venujte svojmu osobnostnému a profesionálnemu životu. Stručne popíšte svoje relevantné pracovné skúsenosti, vzdelanie a zručnosti, ktoré vás kvalifikujú pre danú pozíciu. Zamerajte sa na skúsenosti z predchádzajúcich prác, ktoré sú v súlade s ponúkanou pracovnou pozíciou.  Môžete spomenúť vaše úspechy, silné a slabé stránky. V rámci slabých stránok je vhodne spomenúť, že pracujete na nich zlepšovaniu. Vhodne je povedať firme o vašich absolvovaných kurzoch a získaných certifikátov.

V motivačnom liste sa venujte sa motivácii a hodnotám

Ďalej môžete popísať vašu motiváciu pre ktorú ste sa sa rozhodli uchádzať o pracovné miesto. Niekoľko viet môžete venovať svojim dlhodobým cieľom. Odporúčane je spomenúť aj vaše dôležité hodnoty, podľa ktorých sa riadite v živote.  Je vhodne firmu informovať aj o vašich vášňach, záujmov, snažte sa pozerať sa na to empatickýpohľadom firmy“, naštudujte si hodnoty firmy a ak sa zhodujú s vašimi, tak ich určite spomeňte. Je vysoko pravdepodobne, že nájdete zhodu aj s vášňami, ak ste si všimli, že firma ma rada napríklad futbalové teambuildingov, určite spomeňte, že sa radi venujete futbalu.

Spoznajte Maslowovu pyramídu potrieb, tak aby ste lepšie pochopili význam motivácie.

Špecifikujete svoje schopnosti a potenciálne prínosy

V rámci odseku sa snažte popísať vaše konkrétne zručnosti. Ideálnou prípravou na tento bod je si naštudovať vyžadované schopnosti na pracovnú pozíciu a nájsť zhodu s vlastnými schopnosťami, a ak sa budú zhodovať, tak ich spomenúť v motivačnom liste. Uveďte akým by ste mohli byť prínosom pre firmu, čo by získali, keby, že vás príjmu. Identifikujte zopár prínosov, ktoré len vy môžete priniesť, súperíte s veľa kandidátmi, tak zamyslíte sa nad týmto bodom, pozerajte sa na seba ako na človeka, ktorý vie priniesť pridanú hodnotu, v čom vynikáte oproti ostatným? Buďte jedinečný/á.

Vaše schopnosti a zručnosti môžu byť cenné pre mnohé firmy, ktoré za ne môžu zaplatiť, inšpirujte sa 5 spôsobmi ako zarábať na internete.

motivačný list musí vyzdvihovať vaše schopnosti a prínosy.

Vyzdvihnite svoj záujem

V rámci záverečného odseku je vhodne zhrnúť svoj záujem a doplniť poznámku: „ďalšie informácie, rád/rada doplním pri osobnom stretnutí“ alebo „Teším sa, že sa dozviem viac detailov o tejto pozícii na osobnom pohovore“. Samozrejme je dôležité vyjadriť aj vďaku, za to, že personálne oddelenie alebo vedenie firmy si váš motivačný list prečítalo a to prostredníctvom slova „ďakujem“ a doplniť slovom „s pozdravom“ alebo „s úctou“. Záver by mal krátky a výstižný.

Vzor motivačného listu

Poďme si ukázať ako by mal ideálny motivačný list vyzerať v praxi. Berte to ako inšpiráciu. Motivačný list je vysoko subjektívna záležitosť. Majte na mysli, že najlepšou taktikou je byť úprimný, pravda sa vždy ukáže, aj reálne v budúcnosti.  Vnímajte ho ako prostriedok pre doplnenie informácie zo životopisu.

Na obrázku sa nachádza muž, ktorý píše na notebooku motivačný list.

Motivačný list k pracovnej pozícii „Marketingový manažér“

Dobrý deň,

S veľkým záujmom reagujem na Váš inzerát zverejnený dňa …….. na portáli ……, kde by som chcel vyjadriť svoj záujem o pozíciu Marketingového manažéra vo vašej renomovanej spoločnosti. Vnímam vašu firmu ako modernú marketingovú agentúru s originálnym prístupom k riešeniu problémov a výrazným zameraním na nové trendy v oblasti marketingu.

Skúsenosti v online marketingu

Po troch rokoch práce v spoločnosti ….. ako marketingový špecialista, kde som sa podieľal na významných online a offline marketingových kampaniach pre medzinárodných klientov, som strávil ďalších 2 roky pracujúc pre e-shop ……. na pozícii marketingového špecialistu. Za túto dobu som sa zaoberal SEO optimalizáciou, copywritingom, PPC a správou sociálnych médií.

Výsledky a vplyv na výkonnosť firmy

Môjou hlavnou motiváciou je naplniť si súkromné ciele, smerujúce k neustálemu zdokonaľovaniu v oblasti marketingu. Plánujem napísať knihu a vytvoriť marketingové kurzy v budúcnosti. Moje hodnoty sú odvaha, efektívna tímová práca a profesionálny prístup k práci. V rezorte voľného času si užívam turistiku, futbal, golf a potešenie z práce s PC a grafickej tvorby. Svoje vedomosti som rozšíril aj o anglický jazyk a momentálne sa učím nemecky.

Expertíza v spravovaní sociálnych sietí

Mám skúsenosti s riadením sociálnych sietí, Google Ads, SEO optimalizáciou a ovládam MS Office. Taktiež mám skúsenosti so správou webových stránok na platforme WordPress. Som riešenie-hľadajúca osobnosť, ktorá neverí v neúspech. Moje predchádzajúce nadriadené si ma vážili pre moju profesionalitu, angažovanosť, pozitívny prístup a víťaznú mentalitu.

Slabé stránky a práca na zlepšení

Čo sa týka mojej slabiny, v minulosti som mal problém s dochvíľnosťou, ale intenzívne pracujem na jej minimalizácii a vytváraní väčšej časovej rezervy pre stretnutia, prácu a ľudí. V práci s dátami som dôkladný a analytický. Charizmatické a komunikačné zručnosti mi umožňujú učiť nových ľudí online marketingu

Verím v možnosti a prínos pre vašu spoločnosť

Verím, že moje skúsenosti a osobnostné vlastnosti ma robia ideálnym kandidátom na uvedenú pracovnú pozíciu. Ak ma moja žiadosť zaujala, som pripravený poskytnúť ďalšie informácie počas osobného stretnutia.

Ďakujem za vašu pozornosť.

S úctou,

[Vaše Meno]

Záver

Motivačný list vám veľmi môže pomôcť získať šancu na nové zamestnanie. Kľúčové je byť hlavne autentický a úprimný. Vaším zámerom by malo byť priniesť hodnotu budúcemu zamestnávateľovi, ukázať svoju jedinečnosť, každý sme jedinečný so silnými a slabými stránkami. Dôležité je používať na každú pozíciu a spoločnosť, iný motivačný list, pravidelne ho meniť, aktualizovať, tak aby bol v súlade s požiadavkami na aktuálne pracovné miesto. Niekedy váš motivačný list musí mať formu stanovenú Európskou úniou, týka sa to len niektorých pozícii.

TIP: Inšpirujte sa citátmi slávnych osobnosti pri hľadaní práce.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here