nedeľa, 16 júna, 2024
HomeSebarozvojTop 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť + test

Top 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť + test

Vítame vás pri článku o tom ako si môžete zlepšiť pamäť. Informácie na nás chodia z každej strany, denne sme pod vplyvom mnohých informácii a naša pamäť musí toho behom chvíle veľa spracovať. Na zapamätanie existuje množstvo techník alebo cvičení, ktoré vám zlepšia vašu pamäť.  Je to schopnosť, ktorá sa dá budovať, aj keď môžete mať slabšiu pamäť, tak vždy tu existujú spôsoby ako si ju zlepšiť.

Chcete si zlepšiť pamäť? Ako funguje pamäť? Alfou a omegou článku bude 10 spôsobov ako si zlepšiť pamäť. Najskôr si identifikujeme pozornosť, mozog človeka a typy učenia, je dôležite chápať súvislosti, tak aby spôsoby boli efektívne pre váš rozvoj. Na konci článku si môžete aj otestovať vašu úroveň pamäte. Spravte si pohodlie, vyskúšajte si niektoré spôsoby a výsledky sa dostavia. Chcete rozvíjať aj tvorivosť, ak, áno, tak si môžete prečítať článok aj o tvorivosti, nech váš potenciál je maximalizovaný.

Význam pozornosti

Celkovo je pozornosť kľúčovým faktorom pre pamäť, pretože ovplyvňuje, aké informácie si všímame a ako dobre ich ukladáme do pamäte. Keď vieme riadiť našu pozornosť a sústrediť sa na dôležité veci, môžeme zlepšiť svoju schopnosť pamätať si a používať informácie efektívnejšie. V rámci udržania pamäte je kľúčové udržať si pozornosť na informácie prostredníctvom opakovania a sústredeného myslenia.

Pamäťová pozornosť je schopnosť sústrediť sa na informácie, ktoré chceme zapamätať, a potlačiť rušivé vnemy. Účinná pamäťová pozornosť zahŕňa schopnosť selektívneho vnímania, čo umožňuje lepšiu koncentráciu na dôležité informácie a ignorovanie nepodstatných.

Top 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť - pozornosť

TIP: Pri zoznamovaní je pozornosť dôležitá, udržte ju na prvom rande na maximálnej hranici.

Ako funguje mozog človeka?

Po špecifikácii pozornosti, sa poďme teraz pozrieť bližšie na mozog človeka.  Ľudský mozog je neuromuskulárny orgán, ktorý riadi väčšinu funkcií tela a zabezpečuje komplexné kognitívne procesy. V súvislosti s pamäťou je mozog alfou a omegou týchto procesov. Mozog sa skladá z niekoľkých hlavných častí, vrátane kôry mozgu, limbickej sústavy a mozgového kmene. Kôra mozgu je zodpovedná za kognitívne funkcie, ako je myslenie, pamäť a vnímanie, zatiaľ čo limbická sústava je spojená s emóciami a správaním. Mozgový kmeň riadi základné životne dôležité funkcie, ako je dýchanie a srdcový rytmus.

Top 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť - ľudský mozog

Mozog má rôzne funkčné oblasti, špecializované na určité činnosti. Napríklad, frontálny lalok je spojený s plánovaním a kontrolou správania, pariétálny lalok je zodpovedný za spracovanie zmyslových informácií, a temporálny lalok je spojený s pamäťou a sluchom. Pre mozog je dôležitý, taktiež spánok, pretože počas spánku sa dôležité pamäťové procesy odohrávajú. Mozog spracováva a konsoliduje informácie, ktoré sme sa naučili počas dňa, a pomáha upevňovať nové spomienky.

Po špecifikovaní mozgu sa poďme následne podrobnejšie pozrieť na typy učenia, ktoré môžete aplikovať vo svojom živote, každý typ učenia ma svoje výhody a nevýhody na základe rôznych charakteristík.

Typy učenia

Venovali sme pozornosti, mozgu človeka a pokračujeme na typy učenia, ktoré je dôležité poznať, ak to myslíte s pamäťou vážne. Jednotlivé typy učenia sú nasledovne:

 • Klasické podmienené učenie: Jedinec sa učí asociáciám medzi dvoma podnetmi. Napríklad: „Pes začal štekať, keď zazvonil zvonec.“
 • Operantné učenie: Sa týka učenia sa správania prostredníctvom následkov. Napríklad: „Keď sa dieťa správa dobre, dostane si odmenu.“
 • Kognitívne učenie:  Jedinec sa učí prostredníctvom poznania, teda porozumenia konceptov a vzťahov. Napríklad: „Študenti sa učia algebraické vzorce pochopením základných pravidiel matematiky.“
 • Sociálne učenie: Odohráva sa prostredníctvom pozorovania a modelovania správania ostatných. Napríklad: „Dieťa sa učí jazdiť na bicykli pozorovaním svojich rodičov alebo starších súrodencov.“
 • Hlboké učenie: Snaží sa porozumieť a vyvíjať komplexné koncepty, namiesto jednoduchého memorovania informácií. Napríklad: „Študenti sa učia históriu hlbokým porozumením príčin a dôsledkov historických udalostí, nie len výsledných dátumov.“
 • Asociatívne učenie: Jedinec sa učí spojiť spolu dva alebo viac podnetov alebo konceptov. Napríklad: „Študenti sa učia slová v cudzom jazyku tým, že ich spoja so zvukmi alebo obrazmi.“

Tieto typy učenia sa môžu líšiť v závislosti od toho, ako sa informácie získavajú, spracúvajú a aplikujú. Každý typ učenia môže byť dôležitý v rôznych situáciách a pre rôzne typy vzdelávania a rozvoja. Po špecifikovaní typov učenia sa poďme pozrieť na najdôležitejšiu časť článku a to: 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť.

10 spôsobov ako zlepšiť pamäť

Nadobudnutie silnej pamäti je cennou zručnosťou, ktorá môže viesť k lepšiemu akademickému úspechu, zvýšenej produktivite a celkovému lepšiemu životu. Či už sa snažíte zapamätať si nové informácie pre školu, prácu alebo len zábavu, existuje niekoľko overených spôsobov, ako zlepšiť svoju pamäť a dosiahnuť lepšie výsledky. Vybrali sme zoznam 10 účinných spôsobov, ktoré vám pomôžu zlepšiť svoju pamäť.

Top 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť - 10 spôsobov

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl je kľúčom k optimálnej funkcii mozgu. Zahrňte do svojho života dostatok spánku, vyváženú stravu a pravidelnú fyzickú aktivitu, aby sa váš mozog cítil lepšie a bol schopný efektívne pracovať, výhody budú aj v ďalších oblastiach a vznikne synergický efekt, kde sa vám môže začať dariť vo viacerých sférach.

Organizácia informácií

Organizácia je kľúčom k efektívnemu zapamätávaniu. Vytvorte si prehľadné poznámky, vytvárajte zoznamy, používajte farby a grafy na štruktúrovanie informácií a používajte kalendáre a plány na usporiadanie svojho života. Materiály a zoznamy, budú pribúdať aj na biznisklub.sk, sledujte nás pravidelne a budete dostávať užitočné materiály zadarmo.

Cvičenie mozgu

Ako cvičenie posilňuje svaly, cvičenie mozgu posilňuje kognitívne schopnosti. Vyskúšajte rôzne cvičenia mozgu, ako sú hádanky, krížovky, sudoku alebo učenie sa nových jazykov, aby ste udržali svoj mozog aktívny a činný. Nielen, že je to zábava ale zlepšujete si tým aj mozog, mnohé tieto úlohy sa nachádzajú v rôznych časopisoch a novinách.  

Top 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť - cvičenie mozgu

Techniky zapamätávania

Vyskúšajte rôzne techniky zapamätávania, ako sú asociácie, vizualizácie alebo mnemotechnické pomôcky. Tieto techniky môžu uľahčiť zapamätanie si informácií tým, že im dávajú štruktúru a zmysel. Účinne je prepojiť tie slova, informácie s nejakou skutočnosťou vo vašom osobnom alebo pracovnom živote.

Opakovanie

Opakovanie je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako si zapamätať informácie. Skúste si pravidelne opakovať nové informácie, aby sa dostali do dlhodobej pamäti. Ak napríklad čítate knihu, tak sa vracajte k minulým kapitolám a informácie si zopakujte, prípadne si ich môžete označiť ceruzkou, tak aby ste vedeli o kľúčových informaciách.

Zábavné učenie

Učenie sa nových vecí môže byť zábavné a zaujímavé. Skúste hľadať spôsoby, ako zlepšiť svoju pamäť prostredníctvom zábavných aktivít, ako sú hry, hudba,  umenie alebo televízne herné súťaže. V tomto treba byť kreatívny a hľadať zábavné nástroje, s ktorými bude učenia zábava a budete sa na to tešiť.

Rovnako ako je nezdravé jesť, keď nemáte chuť, tak je k ničomu učiť sa niečo, čo vás nebaví. V pamäti vám nič neutkvie.

Leonardo Da Vinci

Zapojte svoje zmysly

Využite všetky zmysly pri učení sa nových informácií. Napríklad si pripomeňte vôňu alebo chuť jedla, ktoré ste jedli, keď ste sa učili danú tému. Tieto asociácie môžu pomôcť upevniť si informácie v pamäti na dlhodobej báze. Veľmi účinné je ak si zapamätáte informácie prostredníctvom všetkých 5 zmyslov.

Znížte stres

Prílišný stres môže negatívne ovplyvniť pamäť a koncentráciu. Naučte sa relaxačné techniky, ako sú meditácia, hlboké dýchanie alebo joga, aby ste znížili stres a zlepšili svoju pamäť. Prílišný stres môže mať vplyv aj na vaše fyzické a psychické zdravie, je to problém, ktorý treba riešiť, hneď v začiatočných fázach.

Top 10 spôsobov ako zlepšiť pamäť - redukovanie stresu

Aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie je kľúčom k zapamätaniu si informácií. Počúvajte pozorne a zapájajte sa do konverzácií, aby ste zlepšili svoju schopnosť zapamätávať si a porozumieť. Opakujte tvrdenia a vyhlásenia po druhej osobe, tým sa efektívnosť ešte zvýši. Taktiež aj charizma úzko súvisí s aktívnym počúvaním.

Vitamíny a doplnky

Niektoré vitamíny a doplnky môžu podporiť zdravie mozgu a pamäť. Vyskúšajte prírodné látky, ako sú vitamín B12, horčík, omega-3 mastné kyseliny alebo ginkgo biloba, aby ste podporili svoju pamäť a kognitívne funkcie na pravidelnej báze. Pred rozhodnutím o užívaní je vhodne sa poradiť so svojim lekárom.

Všetky spôsoby zlepšenia pamäte sa dajú v živote aplikovať, na  základe vašich rozhodnutí. Pristupujte k tomu ako k mozgovému fitness , aj mozog ma svaly, ktoré je vhodne primerané zaťažovať a po nejakej dobe sa ani nenazdáte a zrazu si budete o mnoho lepšie pamätať ako predtým. Poďme ďalej na časť s testom vašej pamäte.

Ako si zlepšiť pamäť z knihy + test

Chceli by ste poznať ďalšie techniky alebo cvičenia? Pri tomto poslednom bode budeme vychádzať z knihy „Majte pamäť ako slon “ od Gunthera Karstena, ktorý je odborníkom na pamätanie si a niekoľkokrát vyhral rôzne súťaže týkajúce sa mozgových cvičení. Vybrali sme z jeho knihy test pamäti, ktorý si môžete vyskúšať. Pre ďalšie testy odporúčame navštivíť www.memoryxl.de.

Test pamäti

Zadanie pozostáva zo siedmych riadkov o desiatich číslach. Vašou úlohou je zapamätať si celé riadky bez chyby. Táto úloha je rozdelená na dve časti po 2x 5 minút, prvá časť pozostáva zo zapamätania si čísel a poradia, druhá časť pozostáva z doplnenia čísel a poradia do prázdnej tabuľky. Pre úspech je skvelou taktikou sa k tomuto testu pravidelné vracať, budete mať prehľad o tom ako sa vaša pamäť zlepšuje napr. po aplikovaní našich spôsobov ako si zlepšiť pamäť.

Ako prebieha vyhodnotenie

Každý riadok sa hodnotí zvlášť. Ak, ste sa trafili a vyšli vám všetky čísla v riadku, tak získate 10 bodov. Za riadok z jednou chybou – číslo chýba alebo je umiestnené na zlej pozícii, získavate 5 bodov. Za riadok v ktorom sú dve alebo viac chýb získavate 0 bodov. Výnimkou je posledný 7 riadok, ktorý smie zostať nedokončený. Platí tu, že ak v prvom riadku napíšete správne 6 čísel a ak v týchto 6 číslach, urobíte chybu, tak získate 3 body. Maximum je 70 bodov.

Test pamäte

Tu sa nachádza test pamäti slova z prázdnymi poliami, ktoré môžete vyplniť, na základe pamätanie si čísel a poradia v základnej tabuľke. Máte 5 minút na vyplnenie na základe 5 minút, čo ste si mali zapamätať prvú tabuľku. Tabuľka je prepisovateľná, môžete do nej zaznamenávať čísla, prípadne pdf si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Vyhodnotenie testu pamäti slov

Celkovo ste mohli získať maximálne 70 bodov.  V rámci vyhodnotenia testu pamäti slov platia nasledujúce výstupy:

 • 0-15 bodov – Študujte o technikách zlepšenia pamäti a trénujte.
 • 16-23 bodov – Slušný výsledok, pokračujte v tréningu.
 • 24-31 bodov – Skvelý výsledok, môžete byť na seba hrdí.
 • 31-39 bodov – S týmto výsledkom sa môžete aj kvalifikovať na majstrovstva v pamäťových disciplínach.
 • 40 a viac bodov – Mimoriadny výkon! Máte potenciál zúčastniť sa pokročilých pamäťových súťaží.

Je to výzva, skvelý spôsob ako si môžete otestovať svoju pamäť, opakujte to pravidelne. Mali ste s tým problém? Ak áno, tak odporúčame vyskúšať techniku pamäťovej trase, ktorú si môžeme ukázať napr. na 3 riadku. Je to veľmi jednoduchá technika, ktorá vám môže pomôcť pri pamätaní veľkého množstva dát a čísel.

Príklad techniky pamäťovej trasy

Doma mám 6 tričiek s dizajnom, s toho 2 trička sa chystám darovať. Chystám sa ich darovať o 8 večer. Mám 2 záujemcov o trička, každý chce 1 tričko. 3 trička  majú červenú farbu zo 4 tričiek, ktoré mi zostali. Prvý záujemca príde o 7 večer, namiesto pôvodného času o 8 večer. Obidvaja bežne nosia L, no tých mám 0 , akceptujú aj trička XL. Ako môžete vidieť prostredníctvom techniky pamäťovej trasy si môžete prostredníctvom vlastného príbehu priradiť jednotlivé čísla ku jednotlivým činnostiam alebo tvrdeniam. Je to o tréningu, čím častejšie s touto technikou budete robiť, tým môže byť vaša pamäť lepšia.

Tak sme na konci článku, veríme, že sa 10 spôsobmi ako zlepšiť pamäť inšpirujete, zaslúžite si aby váš čas bol maximalizovaný a napr. pri čítaní, aby ste si hneď pamätali informácie a poznatky. Vyberte si spôsob alebo spôsoby, ktoré by ste chceli aplikovať v živote. Môžete sa vyjadriť aj v komentároch ohľadom spôsobov, ktoré vám pomohli alebo pomáhajú pri rozvoji pamäte.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here